Paste your Google Webmaster Tools verification code here
Feb 12

 

Model ST100TV

Deze machine kan rechtstreeks worden beladen met een wiellader, graafmachine of in lijn opstelling na breek, zeef, of menginstallaties
Toepassingen: 
– stockeren van gezeefde grond, zeefzand, granulaat, compost
– laden en lossen van schepen.
– uitgraven van bouwputten
Voordelen:
– grote besparing op (klimmende)wiellader bewegingen, tijd en brandstof.
– betere kwaliteit van gestockeerd materiaal welke niet is vastgereden door wielladerspoor.(bekalkte grond, gebroken betongranulaat, materialen voor gebruik in mengcentrales)
– snel  gemakkelijk verplaatsbaar en stiller en veiliger werken.
–  uiterst mobiel en wendbaar dankzij het rupsonderstel.

Afmetingen en gewichten

transportafmetingen:
Lengte: 21,4 m
Breedte: 2,57 m
Hoogte: 4,1 m
Gewicht: 14300 kg
afmetingen in werkstand:
Lengte: 31 m
Breedte: 2,6 m
Hoogte: 12,78 m
maximum stockage hoogte:
Capaciteiten:
bunker capaciteit: 5,75 cu.m.
max. uitstort hoogte: 12,78 m
Max. stockage: 3850 cu.m.
Max. productie: 800 ton/u
ST100TV-SPEC-REV-10.0-3-4
IMG_0705
Voor meer inlichtingen of demonstratie van deze machine neem vrijblijvend contact op: info@naessens-hydraulics.be
Jun 30

Bij de firma Rumst Recycling is er geinvesteerd een vaste installatie voor het zeven en verbeteren van grond met kalk of cement.

 

grondstabilisatie

grondverbetering

De samenstelling van de grondverbeterings instalallatie werd ontwikkeld door Rematech de engeneering afdeling van Naessens hydraulics.
De menginstallatie is een samenstelling van een HD scalpeerzeef met een zeeftrommel en drie rechtstaande silos voor het opslaan en doseren van kalk en cement.
De installatie welke speciaal is ontworpen voor het opwaarderen van materialen afkomstig van diverse recyclagestromen door deze te kalibreren en te mengen met kalk, cement of andere toevoegmaterialen
De menginstallatie kan nagenoeg alle grondsoorten verwerken waaronder zand, leem, zandleem en kleihoudende grondsoorten. Tevens kunnen granulaatmengsels worden vermengd met de gewenste percentage bindmiddelen en water.

tussenfractie stenen

tussenfractie stenen

De ganse samenstelling is elektrisch aangedreven en is daardoor uitermate stil in en nagenoeg stofvrij tijdens werking. De te behandelen materialen worden met een wiellader in de installatie gevoed. Een zwaar vibrerend grid zorgt voor de afscheiding van de overmaat groter dan 130 mm. De 0/130mm fractie welke dan in de zeef-mengtrommel wordt gevoerd wordt aldaar eerst vermengd met het toevoegmateriaal kalk of cement en daarna ontdaan en van de stenen groter dan 30mm. De vermengde fractie is dus een 0/30mm welke perfekt is gemengd en ten alle tijde voldoet aan de vooropgestelde zeefanalyse. Om andere eindgradaties te produceren kan snel een zeeftrommel worden gewisseld. De tussenfractie 30/130 mm is voldoende zuiver welke samen met de overmaatfractie rechtstreeks naar de breekinstallatie kan worden afgevoerd voor verdere verwerking. De afgewerkte materialen worden met de wiellader afgevoerd en zijn klaar voor directe verwerking of eventuele tijdelijke stockage.

afgewerkt product

afgewerkt product

 

Tevens is er nagedacht over de gebruiksvriendelijkheid van de installatie
Manuele reiniging is bijna niet nodig, op het einde van de werkdag wordt als laatste lading een bak met stenen beladen in de opvoerbunker waardoor de mengtrommel zichzelf reinigt en daardoor werkingsklaar staat voor de volgende werkopdracht.
Een enkele operator met wiellader staat in voor de bediening en doordat de meng installatie op gewapende betonmuren is opgesteld is en van 360 graden bereikbaar is met de wiellader kan deze rondom machinaal rein worden gehouden.

 

 

 

 

Om de mengcentrale in werking te zien klik op onderstaande video..

Voor meer informatie contacteer ons info@naessens-hydraulics.be

Oct 07

Klei en leemhoudende gronden zijn plastisch. Het mengen en behandelen met kalk is de meest aangewezen oplossing om deze opnieuw te stabiliseren en te hergebruiken om het grondwerk uitvoerbaar te maken.
Bij het vermengen van kalk met met leemgrond gebeuren twee verschillende reacties met name:
een directe snelle reactie die ervoor zorgt dat de grond die ervoor zorgt dat de vochtigheid  van de grond verandert.
een langzame reactie die het verdichte grond- kalkmengsel langzaam doet verharden en een stabiliserend effect heeft gedurende langere termijn.

De ongebluste kalk reageert onmiddellijk met het aanwezige water en wordt hierbij geblust. Deze reactie verbruikt water om verschillende redenen : water wordt chemisch gebonden en bij deze exotherme reactie komt warmte vrij welke de grond opwarmt en water doet verdampen. Het verluchten bij doormengen van de grond draagt bij tot het verminderen van de vochtigheid.

De gebluste kalk reageert met de kleimineralen wat de grond verkruimelt. Hierdoor onstaat er een beter verdichtbaar grondmengsel.
Ten tweede, zorgt de kalk voor een pH verhoging in de grond zodat de aluminaten en silicaten van de kleimineralen kunnen oplossen. Hierdoor kunnen deze reageren met water en de calcium die door de kalk in de grond is gebracht. Ze gaan uiteindelijk de grond uitstijven of stabiliseren.
Het eindresultaat hangt af van de aard en de reactviteit van de kleimineralen in de grond en van de hoeveelheid toegevoegde kalk.

kalkdosering

kalkdosering

Er bestaan verschillende soorten kalk.

Kalk wordt geproduceerd in industriële productie eenheden voor verschillende toepassingen gaande van staalindustrie, milieutoepassingen, landbouw tot bouw en burgerlijke bouwkunde. Voor iedere toepassing wordt een kalk geproduceerd die voldoet aan  de specifieke eisen. Kalk die gebruikt wordt voor de productie van cellenbeton heeft een zeer specifieke temperatuur ontwikkeling maar zal een slechte efficiëntie hebben voor het behandelen van gronden. Zo zal bijvoorbeeld een landbouwkalk voldoen aan een neutraliserende waarde en zal zijn oplosbaarheid bepaald worden door zijn fijnheid. Door deze karakteristieken is dit type bijvoorbeeld onbruikbaar voor de staalindustrie.

Kalk komt voor in verschillende chemische vormen :
gebluste kalk  Ca(OH)2 – ook gekend als kalkbloem en wordt tevens gebruikt voor het aanmaken van mortels en pleisters. Onder deze vorm reageert kalk niet met water en heeft enkel een chemisch effect (zie stabilisatie). Er is tevens een uiterst kleine invloed door de toevoeging van droge stof.
ongebluste kalk  CaO–Onder deze vorm reageert kalk exo-term met water en zorgt voor het drogend effect van de grondbehandeling.

Kalksteenmeel  CaCO3– kalk onder deze vorm wordt geleverd aan de landbouwsector. Ze  heeft een chemische invloed en corrigeert de pH waarde van de grond. Onder deze vorm brengt kalk enkel een toevoeging van droge stof.
Zoals hiervoor beschreven is komt kalk tussen in verschillende stadia van de grondbehandeling. De kwaliteit van de gebruikte kalk zal dan ook een direct effect hebben op de efficiëntie van de grondbehandeling.

Wat zijn de belangrijkste parameters van de kalk voor grondbehandeling ?

De korrelverdeling van de kalk duidt de fijnheid aan. Deze fijnheid wordt bepaald door een scheiding op een zeef van 80μm en 2mm. De kalk dient voldoende fijn maar niet te fijn te zijn zodat die goed verwerkbaar is (uitvloeien uit de silo’s en strooimachines) en voldoende snel reageert met de grond. Deze beide kenmerken worden gegarandeerd bij een korrelverdeling van 0-2mm.
De te grove kalksoorten kunnen aanleiding geven tot een laattijdige reactie en bijhorende zwelling. Te fijne kalk geeft dan problemen op het gebied van uitvloeien uit silo’s en verlies door de wind.

De beschikbare kalk duidt de chemische zuiverheid van de kalk aan. De kalkvorm die belangrijk is in de toepassing voor grondverbetering is het beschikbare calciumoxide. Deze waarde wordt bepaald door een titratieproef.

Meting van de beschikbare kalk een hoge CaO-waarde is belangrijk voor een hoge efficiëntie van de behandeling.
Voor de Belgische omstandigheden is een kalk met voldoende beschikbare kalk aangewezen. Deze kalk heeft een minimum gehalte aan beschikbare kalk (CaO beschikbaar) van meer dan 85%.
Kalksoorten met lage beschikbare CaO waardes (CaO beschikbaar < 85%) geven aanleiding tot belangrijke overconsumptie of het niet halen van de gewenste resultaten. Producten die als kalk verkocht worden maar slechts een lage hoeveelheid beschikbare kalk bevatten werken eerder als filler/toevoeging van droge stof dan als actief bindmiddel.

De reactiviteit wordt uitgedrukt in een waarde van t60
De rectiviteitstest is de tijd die nodig is om een hoeveelheid water (600ml) met een bepaalde hoeveelheid kalk (150gr) op te warmen van 20°C tot 60°C. De t60 wordt uitgedrukt in minuten. Hoe reactiever de kalk, hoe sneller de kalk reageert en hoe kleiner de waarde.
De reactiviteit van de kalk hangt af van de zuiverheid van de kalk, de oorsprong van de gebrande kalksteen en van het brandproces. Van belang bij de grondstabilisatie is een voldoende hoge reactiviteit die er voor zorgt dat er snel, zoveel mogelijk water chemisch geabsorbeerd wordt en dat de kalk snel reageert om beschikbaar te zijn voor een reactie met de kleimineralen en om de grond te verkruimelen.

Voor de Belgische omstandigheden is een kalk met hogere reactiviteit aangewezen. Dit betekent een reactiviteit uitgedrukt in t60 van minder dan 10 minuten.

Kalksoorten die de eindtemperatuur van 60°C niet halen, zijn van ongepaste kwaliteit voor grondbehandeling. Ze geven aanleiding tot belangrijke overconsumptie. Hun werking berust voornamelijk op het toevoegen van droge stof. Kalksoorten met trage reactiviteit (t60 > 10 minuten) zijn eveneens ongeschikt voor grondbehandeling. Ze geven aanleiding tot een trage en laattijdige reactie waardoor het risico ontstaat dat de kalk niet volledig uitgewerkt is voor de grond verdicht wordt. Op dat ogenblik kan een laattijdige reactie de grond doen zwellen.

kalksilo

kalksilo

Hoe moet een kalklevering gecontroleerd worden ?

Kalk wordt gebrand uit natuurlijke grondstoffen waardoor de kwaliteit niet constant is. De productie gebeurt industrieel en is onderhevig aan strenge kwaliteitscontrole om de gewenste kwaliteit te kunnen waarborgen in functie van de verscheidene toepassingen. Om na te gaan of de geleverde kwaliteit overeenkomt met de gevraagde kwaliteit is het noodzakelijk om een analyse te maken per vracht of tenminste één dagelijkse analyse te maken van de aangeleverde kalk.

Om administratieve taken en controlewerk op de werf te vereenvoudigen werd het BENOR kwaliteitskeurmerk ” kalk voor grondbehandeling” ontwikkeld sinds 2005. Hiervoor heeft de producent het toepassingsreglement TRA459 toegepast op zijn productie. Het kwaliteitssysteem wordt hierop, op regelmatige basis, door een extern onafhankelijk controleorganisme gecontroleerd. De controle bestaat uit een jaarlijkse inspectie van de productie en een controle van de kwaliteitsopvolging door de producent. Hiervoor worden door het externe organisme regelmatig kalkstalen genomen die in een onafhankelijk labo worden onderzocht. Deze analyses bevestigen de analyses die meerdere malen per dag in de interne controle-laboratoria worden uitgevoerd. De externe controle op de BENOR “kalk voor grondbehandeling” gebeurt door het OCCN, aangewezen door het NBN (Bureau voor Normalisatie).
Bij het voorschrijven en gebruik van BENOR gekeurde kalk beperkt de controle op de werf zich tot het verifiëren op de leveringsbonnen van de aanwezigheid van:
Bij afwezigheid van het BENOR keurmerk dient de opdrachtgever per levering of minstens 1x/dag de geleverde kalk te bemonsteren en de 3 relevante parameters: Reactiviteit (t60), korrelverdeling en zeker de beschikbare kalk te controleren.

Moet kalk na opslag nog gecontroleerd worden?

Ongebluste kalk is een hydrofiel product. Bij elk contact met water – vloeibaar of als waterdamp – zal deze reageren met de kalk. Hierdoor zal de reactiviteit van de kalk afnemen en aan efficiëntie verliezen. Langdurig gestockeerde kalk kan op deze wijze aan kwaliteit verliezen met een noodzakelijke overdosering als gevolg.
Er wordt bijgevolg aangeraden om langdurig gestockeerde kalk in een silo of strooiwagen bij het hernemen van het werk op zijn kwaliteit te controleren. De dosering wordt dan aangepast aan de lagere kwaliteit.

Voor alle gewenste inlichtingen in verband met het verbeteren van gronden met kalk contacteer ons hier.

Aug 15

Bent U wel goed bezig?? Talrijke aannemers  werken reeds veel efficiënter op hun werven met een mobiele grondrecyclage installatie van Naessens Hydraulics en hebben zo niet alleen hun concurrentionele positie versterkt maar tevens  de ecologische voetafdruk van elk van hun werven spectaculair verlaagt.

 

Recycleren van grond afkomstig van uitgravingen van parkings, rioleringen, wegen , verkavelingen enz..

In een enkele beweging zeven, doseren, mengen en kalibreren.
Van afval naar hoog kwalitatieve herbruikbare producten op iedere werf.

grondrecyclage

grondrecyclage

Bespaar aanzienlijk op Stortkosten……
…….  Transportkosten…..
…….. Arbeidslonen….. Slijtagekosten…….Brandstof…..Kalk…


Wat zijn de de grote voordelen van de grondrecyclage installatie van  Naessens Hydraulics?
Wij sommen de voordelen even op in willekeurige volgorde

1. lage transportkosten.
De ganse installatie kan worden getransporteerd met twee dieplader transporten.
2. snelle Opsteltijd.
Eens aangekomen op de werf is de installatie operationeel  binnen maximaal een uur.
3. zeer compacte opstelling.
Dankzij zwenkbare band voor de stockage van het gemengd product en de zwenkbare doseervijzel is de installatie zeer flexibel opstelbaar in verschild de posities alnaargelang de beschikbare ruimte op de werf.
4. stofvrije werking.
Dankzij uniek mengproces is de werking nagenoeg stofvrij.
5.  lage werkingskost.
Door de grote opslagcapaciteit onder de zwenkbare band wordt de installatie slechts door een enkele operator bedient.

6.  hoge productie capaciteit.
Dagproducties van 600 tot 1000 ton zijn perfect haalbaar.
7.  zeer eenvoudige bediening.
Geen complexe sturingen en ijkingen nodig
8.  altijd perfect gemengd kwalitatief eindproduct.
Door unieke mengprocedure een laag kalkverbruik.
9.  extreem lage slijtagekosten.

slijtagedelen ebben lange standtijd.

10. zeer mobiel op iedere werf dankzij rupsonderstel.

rupsonderstel met afstandsbediening is een standaarduitrusting.

 

 Werk slimmer en efficienter, contacteer ons en

vraag vrijblijvend meer inlichtingen

 

 

Apr 08

Grondverbeteringsinstallaties van Naessens Hydraulics onderscheiden zich door hun unieke eigenschappen en prestaties.

De ruime inzetbaarheid van deze installatie waaronder als zeefmachine voor het zeven van alle grondsoorten of granulaten, als grondrecyclage machine met kalkdosering of als mobiele mengcentrale maakt dat de investering zichzelf snel terugwint en een onmisbaar instrument is voor elk competitief vooruitstrevend aannemersbedrijf.
Nagenoeg meer dan 95% van alle grondsoorten zijn te recycleren door deze installatie. In tegenstelling met een klassieke trommelzeef is de McCloskey trommel speciaal ontworpen om zware, natte en moeilijk te verwerken leemgronden te behandelen. Daarvoor verwijzen we naar het unieke vibrerende grid met vingers die niet alleen als voorzeef functioneert maar als het ware de zware grondsoorten versnijdt alvorens deze in de trommel worden toegevoerd. Dit proces is uniek in zijn soort en dit laat toe dat de ingebrachte kalk of cement direct en diep in de grond geïnjecteerd kan worden om daarna een intensieve en agressieve menging te ondergaan in de meng- zeeftrommel met vier ingebouwde meenemers.
Door dit principe kan er flink bespaart worden op de aankoopfactuur van de kalkleverancier.
Immers hoe beter de menging hoe sneller en intensiever de kalk reactiviteit wordt overgebracht op de te behandelen grond waardoor er om dezelfde drukweerstand te bekomen op het afgewerkt product uiteindelijk aanzienlijk minder kalk dient te worden toegevoegd in vergelijking met een systeem met dwangmengers. Zo kan al gauw méér dan 100 % bespaart worden op hoeveelheid aan kalk.
De afgescheiden stenen groter dan 30 mm zijn altijd zeer zuiver dankzij de agressieve zeefactie en de inwerking van de kalk.
Het afgewerkt product is perfect gekalibreerd en gemengd en kan ruim gestockeerd worden via de met afstandsbediende zwenkbare band over een radius van 170°.
grondrecyclage

grondstabiliteit verbeteren

De installatie is gebruiksvriendelijk en eenvoudig te bedienen door één enkele machinist en kan gemakkelijk een dagproductie draaien van 1000 ton afgewerkt 0-30 mm product.De zeeftrommel is binnen de 15 minuten uitgewisseld en zo kan er een fijnere fractie ( 0-10mm) worden nagezeefd al dan niet met een cementtoevoeging. Daardoor creëert men niet alleen een ruimer toepassingsgebied van het gerecycleerde materiaal maar ook een grotere meerwaarde van het herwonnen product.
Nieuw is de horizontale volautomatische doseersilo die volledig ontworpen en gebouwd wordt door ons  zusterbedrijf Rematech.  Dit bedrijf is uitsluitend actief  in de ontwikkeling en realisatie van nieuwe recyclage toepassingen.
Dankzij de nieuwe horizontale silo van 34000 liter kunnen volledige vrachtwagen ladingen aangenomen worden . Dit zorgt voor een grotere continuïteit van de installatie zonder in te boeten op de mobiliteit en een gunstigere aankoopprijs van het toevoegmateriaal.

Eens op de werf aangekomen met twee transporten is de installatie snel werkingsklaar opgesteld zodat men in minder dan een uur reeds de productie kan aanvangen.

Contacteer ons vrijblijvend voor alle gewenste inlichtingen

Oct 11

 

De Mc.CLOSKEY 407 R is een compacte zeefmachine van ongeveer 6 ton die makkelijk meeneembaar is op de kleinere werven.

McCloskey 407 kleine trommelzeef

McCloskey 407 kleine trommelzeef

 

De trommel wordt aangedreven door vier rubberen wielen in plaats van de gekende ketting tandwielaandrijving. In de trommel zijn meenemers voorzien die de agressieve zeefactie veroorzaken. Het te zeven materiaal wordt door de meenemers meegenomen tot boven in de trommel en wordt dan naar beneden gegooid. Zo moet het materiaal door de mazen van het net die rond de trommel is gespannen.

De 407 R is ook voorzien van een transportband die 180° zwenkbaar is en in de hoogte verstelbaar met afstandsbediening. Dit heeft u de mogelijkheid om een grotere stock en een grotere diversiteit aan producten aan te leggen. De 407 R is dus makkelijk mee te nemen naar kleine werven om te zeven of om grond te stabiliseren. Want de 407 R kan ook uitgerust worden met een doseersysteem voor grondstabilisatie.

McCloskey 407 kleine trommelzeef

McCloskey 407 kleine trommelzeef

 

Een compacte zeefmachine met doseerinstallatie voor de kleinere werven of kleinere hoeveelheden grond die moeten gestabiliseerd worden. Met de vele files en de hoge brandstofprijzen kunnen we beter zoveel mogelijk transportkosten vermijden. De grond ter plaatse optimaal stabiliseren en hergebruiken zal een grote stap in de goeie richting zijn. Dit kan allemaal met de Mc.CLOSKEY 407 R met doseersysteem.

 

Voor alle inlichtingen

Aug 05

412 RGT met bekalking 002 mailversieNIEUW:

GRONDSTABILISERINGSMACHINE MET UNIEKE EIGENSCHAPPEN ontwikkelt door NAESSENS HYDRAULICS

De McCloskey 512RET is een mobiele trommelzeef op rupsen die volledig werd omgebouwd en aangepast voor het verbeteren van zware leem- en kleiachtige gronden door vermenging met kalk en/of cement. De procedure, afscheiden van stenen en vermengen met kalk gebeurt in één werkcyclus met één operator.

Als resultaat heeft men een  gekalibreerd en compacteerbaar eindproduct rechtstreeks herbruikbaar op de werf..

Dankzij een zware uitvoering van vibrerend grid met vingers gecombineerd met  een agressieve zeefactie in de trommel zijn de afgescheiden stenen voldoende zuiver om rechtstreeks af te voeren naar een breekcentrale.

Door het rechtstreeks inzetten van deze innovatieve machine in de wegenbouw, riolerings- en infrastructuurwerken kan dit niet alleen flinke besparingen opleveren op vlak van stortkosten maar ook op transportkosten  en aankoop van gestabiliseerd aanvulmateriaal.

Enkele unieke eigenschappen:

– kan op iedere werf dankzij compacte opstelling en stofvrije werking.

grote mobiliteit op iedere werf dankzij rupsonderstel

– zeer korte opsteltijd (minder dan één uur)

– hoge capaciteit

optimale menging

laag kalkverbruik dankzij uniek mengsysteem

– nauwkeurige dosering

– stofvrije werking mogelijk

– laag brandstofverbruik

– eenvoudige bediening door één operator.

–  perfecte afscheiding en reiniging van de stenen

Naast het verbeteren van grond kan de machine uiteraard ook ingezet worden enkel als grondzeefmachine waardoor de inzetbaarheid verhoogt en waardoor een versnelde return  op de investering wordt verkregen.

All ontwikkelingen, aanpassingen en constructies worden in eigen beheer uitgevoerd in onze werk- en constructiehuizen in Oosterzele.

VOOR MEER INFORMATIE

Copyright 2008-2011 Naessens hydraulics, Filip Naessens, All rights reserved.