Paste your Google Webmaster Tools verification code here
Mar 31

een mobiele grondwasinstallatie

 

 

De M2500 is een revolutie in de mobiele wasinstallaties welke opgave, zeven, wassen en stockeren  combineert op een compact chassis waardoor vier zand en aggregaat producten  geproduceerd kunnen worden volgens uw wensen.

Om de hoogste capaciteit en efficiëntie te bereiken werd In de installatie de meest recente “Evowash” zand-wastechnologie geïntegreerd.

de Evowash heeft een wereldwijde reputatie opgebouwd als meest efficiënte scheidingsinstallatie waarbij voor slib snijpunten van 40 micron en lager kunnen worden bereikt en waarbij de gewassen zandfractie de installatie verlaat met een vochtigheidsgraad van maximum 12%. Daardoor zijn de traditionele systemen met een bak-wiel of zandschroeven ver overtroffen. Naast het produceren van hoogwaardig zandproducten voor veel toepassingen in de bouwindustrie kunnen zelfs diverse speciale zandsoorten zoals Silica, golf- en filterzand worden geproduceerd voor gebruik in onder andere waterzuiveringsinstallaties.

watertank

watertank

De M2500 is gemakkelijk uitbreidbaarheid met een gesloten waterzuiverings kringloop waardoor 90 % van het waswater gerecycleerd word waardoor er flink bespaart kan worden op vers toegevoegd water.

De afgescheiden slib fractie kan worden afgepompt naar een bezinkbekken om verder te ontwateren of deze kan worden nabehandeld met een filterpers.

Dergelijke installaties vinden ruime toepassingen niet allen in de zand en steen groeven maar zeer zeker in de recyclage industrie in diverse materialen zoals zand en granulaten, gebroken beton, breekzand, bouw en sloop afval, ijzerertsen en andere miniralen.

De verwerkingscapaciteiten tussen 100 en 150 ton/uur voor grond met stenen worden met de standaardinstallatie gemakkelijk behaald en variëren al naargelang het percentage af gescheiden leem/kleifractie.

 

Dankzij het modulair bouwsysteem met geïntegreerde schakelkasten is de ganse installatie relatief snel opgebouwd waardoor een snellere opstart kan worden gegarandeerd.

 

Voor alle gewenste informatie contacteer ons hier

Leave a Reply

Copyright 2008-2011 Naessens hydraulics, Filip Naessens, All rights reserved.