Paste your Google Webmaster Tools verification code here
Apr 08

Grondverbeteringsinstallaties van Naessens Hydraulics onderscheiden zich door hun unieke eigenschappen en prestaties.

De ruime inzetbaarheid van deze installatie waaronder als zeefmachine voor het zeven van alle grondsoorten of granulaten, als grondrecyclage machine met kalkdosering of als mobiele mengcentrale maakt dat de investering zichzelf snel terugwint en een onmisbaar instrument is voor elk competitief vooruitstrevend aannemersbedrijf.
Nagenoeg meer dan 95% van alle grondsoorten zijn te recycleren door deze installatie. In tegenstelling met een klassieke trommelzeef is de McCloskey trommel speciaal ontworpen om zware, natte en moeilijk te verwerken leemgronden te behandelen. Daarvoor verwijzen we naar het unieke vibrerende grid met vingers die niet alleen als voorzeef functioneert maar als het ware de zware grondsoorten versnijdt alvorens deze in de trommel worden toegevoerd. Dit proces is uniek in zijn soort en dit laat toe dat de ingebrachte kalk of cement direct en diep in de grond geïnjecteerd kan worden om daarna een intensieve en agressieve menging te ondergaan in de meng- zeeftrommel met vier ingebouwde meenemers.
Door dit principe kan er flink bespaart worden op de aankoopfactuur van de kalkleverancier.
Immers hoe beter de menging hoe sneller en intensiever de kalk reactiviteit wordt overgebracht op de te behandelen grond waardoor er om dezelfde drukweerstand te bekomen op het afgewerkt product uiteindelijk aanzienlijk minder kalk dient te worden toegevoegd in vergelijking met een systeem met dwangmengers. Zo kan al gauw méér dan 100 % bespaart worden op hoeveelheid aan kalk.
De afgescheiden stenen groter dan 30 mm zijn altijd zeer zuiver dankzij de agressieve zeefactie en de inwerking van de kalk.
Het afgewerkt product is perfect gekalibreerd en gemengd en kan ruim gestockeerd worden via de met afstandsbediende zwenkbare band over een radius van 170°.
grondrecyclage

grondstabiliteit verbeteren

De installatie is gebruiksvriendelijk en eenvoudig te bedienen door één enkele machinist en kan gemakkelijk een dagproductie draaien van 1000 ton afgewerkt 0-30 mm product.De zeeftrommel is binnen de 15 minuten uitgewisseld en zo kan er een fijnere fractie ( 0-10mm) worden nagezeefd al dan niet met een cementtoevoeging. Daardoor creëert men niet alleen een ruimer toepassingsgebied van het gerecycleerde materiaal maar ook een grotere meerwaarde van het herwonnen product.
Nieuw is de horizontale volautomatische doseersilo die volledig ontworpen en gebouwd wordt door ons  zusterbedrijf Rematech.  Dit bedrijf is uitsluitend actief  in de ontwikkeling en realisatie van nieuwe recyclage toepassingen.
Dankzij de nieuwe horizontale silo van 34000 liter kunnen volledige vrachtwagen ladingen aangenomen worden . Dit zorgt voor een grotere continuïteit van de installatie zonder in te boeten op de mobiliteit en een gunstigere aankoopprijs van het toevoegmateriaal.

Eens op de werf aangekomen met twee transporten is de installatie snel werkingsklaar opgesteld zodat men in minder dan een uur reeds de productie kan aanvangen.

Contacteer ons vrijblijvend voor alle gewenste inlichtingen

Leave a Reply

Copyright 2008-2011 Naessens hydraulics, Filip Naessens, All rights reserved.