Paste your Google Webmaster Tools verification code here
Dec 12

De mobiele breker van Gasparin meer in detail bekeken .

een mobiele kaakbreker

mobiele breker

In vergelijking met de meeste kaakbrekers beschikbaar op de hedendaagse markt kan men wel stellen dat de Gasparin mobiele kaakbrekers toch wel enkele unieke eigenschappen hebben waardoor ze zich van de meeste andere fabrikanten van kaakbrekers kunnen onderscheiden.
Een van de belangrijkste voordelen van de kaakbreker is dat deze beveiligd is met een dynamisch overlastbeveiligingssysteem als bescherming tegen onbreekbare stukken.

Dubbelwerkende cilinders in plaats van enkelwerkend.

 

mobiele breker


Wanneer een onbreekbaar stuk in de brekermond terechtkomt dan zou er bij een normale kaakbreker schade kunnen optreden aan de lagers van de excentrische as die de bewegende kaak aandrijft of zou de breekplaat dienen te worden vervangen. Dit is bij de Gasparin echter niet mogelijk daar het beveiligingssysteem direct in werking treedtVan zodra er onbreekbaar materiaal in de brekermond gedetecteerd wordt zal op ditzelfde moment een hogere werkdruk in de aandrijfmotor optreden ; ook wordt er gelijktijdig een hogere hydraulische druk gemeten in de hydraulische cilinders die haaks opgesteld staan op de bewegende kaak, welke deze in de juiste instel-opening houden. Eens een vooraf ingestelde werkdruk waarde wordtr overschreden zal direct het dynamisch overlastbeveiligingssysteem in werking treden. Dit zorgt ervoor dat de bewegende kaak direct wordt teruggetrokken door middel van de dubbelwerkende hydraulische cilinders tot op de maximum opening waardoor het onbreekbaar object naar onder op de afvoerband kan worden gelost en afgevoerd. Omdat dit een dynamisch systeem is waarbij de dubbelwerkende cilinders ervoor zorgen dat de kaak wordt teruggetrokken gebeurt dit binnen een zeer korte tijdspanne waardoor de stress op de brekercomponenten tot een minimum worden herleidt zodat ergeen schade kan optreden en daardoor eventuele extreme kosten kunnen worden vermeden.
Stabiele tussenbrug i.p.v. een vlagkantelstuk.

 

mobielebreker

mobielebreker

Een andere bijzondere en unieke eigenschap van de Gasparin kaakbreker is de afwezigheid van het zogenaamde vlagkantelstuk geïntegreerd tussen de stelcilinders en de breekplaat. Bij de OM brekers is dit vaak gebleken het zwakke onderdeel te zijn binnen in de constructie van het brekerhuis. De scharnierpunten en de as van het vlagkantelstuk leveren vaak problemen op met dure herstellings- en stilstandskosten tot gevolg. De Gasparin ingenieurs zijn erin geslaagd op inventieve wijze deze uit te schakelen en te vervangen door een zware tussenbrug welke verankerd is aan de buitenzijde van het brekerhuis en op deze plaats voorzien van de laterale geleidingen om de instelling van de cilinders toe te laten. Dit is een enorme vooruitgang waardoor men niet alleen een veel stabielere ondersteuning en regeling verkrijgt van de mobiele kaak maar tevens word ook een groter regelbereik van de breker opening gecreeërd zonder in te boeten op de robuustheid en standvastheid in het om het even welke instelopening waar er wordt gewerkt.
Het ganse systeem is vooruitstrevend en door de constructeur gebrevetteerd.

mobiele breker

mobiele breker

Contacteer ons voor meer informatie

Leave a Reply

Copyright 2008-2011 Naessens hydraulics, Filip Naessens, All rights reserved.