Paste your Google Webmaster Tools verification code here
Dec 20

Puingranulaten mogen geen elementen bevatten waarvan de aard,afmetingen, de vorm, en het gehalte het gebruik kunnen schaden; zoals kleiklonters, kool, ligniet, cokes, oplosbare of onoplosbare zouten, zwarte steenkool-houdende leisteen, vuurvaste steen enz.

Samenstelling gebroken betonpuin:

1. Gehalte aan gebroken betonpuin en gebroken natuurlijk steenachtig materiaal [m%] is meer dan 90%

2. Gehalte aan materiaal van het type metselwerkpuin
[m%] is minder dan 10%

3. Gehalte aan ander steenachtig materiaal [m%] minder dan 5%

4. Gehalte aan koolwaterstofmengsels [m%] is minder dan 5%

5. Gehalte aan niet-steenachtig materiaal [m%] is minder dan 1%

6. Gehalte aan organisch materiaal [m%] is minder dan 0,5%

betonpuin

samenstelling gebroken betonpuin

Samenstelling gebroken mengpuin:

1. Gehalte aan gebroken betonpuin en gebroken natuurlijk steenachtig materiaal [m%] is meer dan 40%

2. Gehalte aan materiaal van het type metselwerkpuin
[m%] meer dan 10%

3. Gehalte aan ander steenachtig materiaal [m%] minder dan 10%

4. Gehalte aan koolwaterstofmengsels [m%] is minder dan 5%

5. Gehalte aan niet-steenachtig materiaal [m%] is minder dan 1%

6. Gehalte aan organisch materiaal [m%] is minder dan 0,5%

Samenstelling gebroken asfaltpuin:

1. Gehalte aan gebroken betonpuin en gebroken natuurlijk steenachtig materiaal [m%] is minder dan 30%

2. Gehalte aan materiaal van het type metselwerkpuin
[m%] geen

3. Gehalte aan ander steenachtig materiaal [m%] geen

4. Gehalte aan koolwaterstofmengsels [m%] is meer dan 70%

5. Gehalte aan niet-steenachtig materiaal [m%] is minder dan 1%

6. Gehalte aan organisch materiaal [m%] is minder dan 0,5%

Samenstelling gebroken beton en asfaltpuin:

1. Gehalte aan gebroken betonpuin en gebroken natuurlijk steenachtig materiaal [m%] is meer dan 55%

2. Gehalte aan materiaal van het type metselwerkpuin
[m%] is minder dan 10%

3. Gehalte aan ander steenachtig materiaal [m%] is minder dan 5%

4. Gehalte aan koolwaterstofmengsels [m%] is minder dan 30%

5. Gehalte aan niet-steenachtig materiaal [m%] is minder dan 0,5%

6. Gehalte aan organisch materiaal [m%] is minder dan 0,5%

gebroken mengpuin

mengpuin

 

 

Leave a Reply

Copyright 2008-2011 Naessens hydraulics, Filip Naessens, All rights reserved.