Paste your Google Webmaster Tools verification code here
Oct 11

De TWISTER – TRAC Vertical Shaft Crusher of kortweg VSI.

TWISTER TRACK VSI CRUSHER

TWISTER TRACK VSI CRUSHER

Deze mobiele secundaire breker op rupsonderstel  kent zijn ontstaan in de mijngroeves van Zuid-Afrika waar ze vooral ingezet wordt daar waar de gekende type brekers hun limieten bereiken. De TWISTER – TRAC dankt zijn sterke reputatie aan zijn ruim toepassingsgebied en hoge weerstand tegen zeer abrasieve materialen.

VSI Crusher

VSI Crusher

Deze breker is voorzien van een rotor gemonteerd op een verticale as die de centrifugale kracht levert aan het opgevoerde materiaal om het breekproces te starten

Het materiaal dat in de breker wordt toegevoerd, wordt eerst gecentraliseerd alvorens het in de modulaire rotor terechtkomt. De rotor versnelt het materiaal dan tot snelheden van 90 m/s en lost continue deze stenen in een met stenen gevulde kamer. In deze fase komen de stenen in botsing met de stenen al aanwezig in de breekkamer en in de stenen muur. Door deze continue steen toevoer en daarbij gepaard gaande impacts wordt een breekproces met roleffect in deze kamer gecreëerd.

 

 

Dit unieke breekproces zorgt ervoor dat er heel kwalitatieve, kubusvormige korrels geproduceerd worden. Kubusvormige stenen zijn niet alleen sterker maar hebben ook minder oppervlak dan vlakke stenen met hetzelfde volume en dit zorgt ervoor dat er minder bindmiddel (cement, bitumen) nodig is om tot dezelfde druksterkte per volume te komen.

VSI Crusher

VSI Crusher

Bovendien elimineert het steen op steen principe dure stalen slijtstukken waardoor de slijtagekosten tot een minimum worden gereduceerd. Voor meer informatie:

Importeur Benelux:

Naessens Hydraulics bvba

Leave a Reply

Copyright 2008-2011 Naessens hydraulics, Filip Naessens, All rights reserved.