Paste your Google Webmaster Tools verification code here
Oct 24

Verbetering en stabiliseren van klei- en leemgronden met kalkzijn reeds geruime tijd een volwaardig alternatief voor de klassieke ontgraving en de inzet van zand.

grondverbetering

grondstabilisatie

Door de stijgende zand- en grind prijzen en de  schaarser wordende afzetmogelijkheden naar stortplaatsen wordt steeds meer aandacht geschonken naar hergebruik en opwaardering van plastische- en slechtdragende gronden.

grondstabilisatie

grondstabilisatie

De voornaamste toepassingen van grondstabilisatie vinden we terug in de wegenbouw-  en grondwerken w.o.

– rioleringswerken

-verkavelingswerken

-industriële oppervlakken

-parkings

-ophogingen en aanvullingen enz.

De belangrijkste voordelen van onze grondverbeterings installaties zijn

-de hoge capaciteit

-zeer mobiel dankzij wiel- of rupsonderstel

-zeer korte opsteltijd

-operationeel in minder dan één uur na aankomst op de werf

-stofvrije werking

-perfecte menging dankzij uniek mengsysteem

-gemengd product is exact gekalibreerd 0-20 mm of 0-40 mm

-zeer lage operationele kosten

Het recycleren en hergebruiken van deze plastische gronden ter plaatse leveren voor de klant aanzienlijke besparingen op zoals

-afvoeren van slechte grond

-aankoop en aanvoeren van zand of andere gestabiliseerde mengsels

-stort-kosten

-al dan niet vervuilde grond

Wij hebben een zeer ruim aanbod van installaties zowel in vaste opstelling als mobiel, op rupsen- of banden-onderstel. De capaciteiten van de installaties beginnen van  30 ton/u tot 250 ton/u.

Voor de kalk of cement opslag zijn de mogelijkheden flexibel en talrijk al naar gelang de toepassingen en de wensen van de klant.

Contacteer ons voor alle gewenste inlichtingen, onze specialisten zijn U graag van dienst.

Leave a Reply

Copyright 2008-2011 Naessens hydraulics, Filip Naessens, All rights reserved.