Paste your Google Webmaster Tools verification code here
Aug 29

De horizontale silo wordt vooral ingezet op de tijdelijke werven en bij mobiele installaties zoals mengcentrales en grondverbeterings- en saneringsinstallaties.

Remasilo

horizontale silo

De firma Rematech ,een zusterbedrijf van de firma Naessens Hydraulics , is vooral gespecialiseerd in de ontwikkeling  en produceren  van machines en oplossingen voor de recycling industrie.

Als deel van onze grondsanerings installaties is de  Remasilo 34 het antwoord op de vraag naar een mobielere opslagoplossing  van toevoegmaterialen zoals cement of kalk welke dienen gedoseerd te worden als toevoegmiddel in de menginstallaties.

De voornaamste voordelen van de horizontale Remasilo 34 zijn:

  1. Gemakkelijk verplaatsbaar
  2. Zeer snelle opstarttijd (operationeel in minder dan een 30 min. na aankomst op de werf )
  3. Geen verankering in zware fundering nodig
  4. Geen montagekraan nodig
  5. Perfecte dosering
  6. Accepteert een volledige vrachtwagenlading.

De silo is voorzien van  een uitdrijfsysteem bestaande uit  dubbele vijzels  welke instaan voor een perfecte gelijkmatige dosering. Zes trilmotoren en een efficiënt blaassysteem zorgen ervoor dat de silo in alle omstandigheden  met diverse soorten materialen altijd volledig kan geledigd worden. De niveauindicatie is voorzien van een uitschakelbare alarmsirene.

De silo wordt altijd geplaatst op een verharde ondergrond, om hem te verplaatsen kan er eenvoudigweg worden onderdoorgereden met een vrachtwagen en door middel  van de vier mechanisch uitschuifbare vijzels op of af de vrachtwagen worden getild. Tevens wordt er met diezelfde  vijzels de passtelling van de silo ingesteld. Dit biedt niet alleen een groot voordeel in tijdwinst maar tevens in aanzienlijke lagere kosten voor het organiseren of huren van een montagekraan.

De 34000 liter inhoud laat toe dat er een volledige vrachtwagenlading kan worden ingeblazen waardoor de aankoopprijs van het toevoegmateriaal zo laag mogelijk wordt gehouden.

Remasilo is het antwoord op de steeds hoger gestelde eisen aan de aannemers naar meer  flexibiliteit , efficiëntie en tijdsdruk op de tegenwoordige werven.

De firma Naessens Hydraulics staat in voor de verkoop en verhuur van de silo’s en is U graag van dienst voor alle gewenste informatie: info@naessens-hydraulics.be

Leave a Reply

Copyright 2008-2011 Naessens hydraulics, Filip Naessens, All rights reserved.