Paste your Google Webmaster Tools verification code here
Nov 28

Het breken vaan betonpuin afkomstig van wegenbouw wordt in de meeste gevallen gedaan met een zogenaamde percussiebreker. Het opgave materiaal met een maatvorming van 0/800 mm, de grotere stukken worden verkleint met een graafmachine uitgerust met een crusher. Deze machines zijn altijd uitgerust met een onafhankelijke dubbeldek voorzeef met zijband voor het afscheiden van de 0/15mm fractie zogenaamd zeefzand. De slaglijsten gemonteerd op de rotor draaien aan circa 600t/min en projecteren het opgavemateriaal mee tegen de impactbars waar het materiaal bij wijze van impact wordt verkleint. Meestal en geintegreerde nazeef op de uitvoerband van de breker zeeft het gebroken betonpuin op maat en wordt de overmaat teruggebracht via een retourband. Het produceren van een 0/40mm eindproduct variert de capaciteit mestal tussen 150 a 200ton/uur.

kegelbreker

granulaten produceren met een kegelbreker

Voor het hergebruik van deze granulaten in de mengcentrales en om dus maximale waarde te creeren dienen deze te worden gescheiden in 3 fracties 0/6mm, 6/14mm en 14/22mm waarbij de twee laatste tons gewijs de meeste waarde vertegenwoordigen met name drie maal de zandwaarde.  

Wanneer het enkel gaat om het verkleinen of andergezegd kopotslaan van betonpuin is de percussiebreker zoals hier beschreven zeker de absolute winnaar. Van het zuiver en ongewapend betonpuin afkomstig van wegenbouw of afbraak is meestal geen overvloed vandaar dat het bij alle breekcentrales gratis wordt aangenomen.

Het breekproces van de percussiebreker of impactbreker heeft de eigenschap van een hoog percentage breekzand te produceren dit rechtstreeks door de door snelheid opgenomen kinetische energie en de daaropvolgende explosie van het puin op de regelbare impactbars.

Om maximale waarde te creeren van dit schaarse materiaal voor de mengcentrales is de opdracht duidelijk en dit is om zoveel  mogelijk granulaat 6/22mm te winnen in plaats van zand.

Om dit te realiseren is de combinatie van de kaakbreker en de conebreker de ideale oplossing. Het gedwomgen breekprincipe van deze machines produceert minstens 25% meer granulaat voor dezelfde job als met het impact-principe van de percussiebreker.

 

Met de kaakbreker wordt het betonpuin voorgebroken tot 0/120mm en doorgevoed naar de kegelbreker  Met de CSS  ingesteld op 17mm wordt er in een passage 0/35 mm geproduceert. De capaciteit in deze opstelling ligt tussen de 160 en 180 ton/uur. Na het uitzeven van de drie fracties resulteren we 65% van de 8/22mm fraktie, 20% van de 0/8mm frcktie en in deze settings een overkorrel 22/35mm percentge 15%.

Contacteer ons voor meer informatie. info@naessens-hydraulics.be

Leave a Reply

Copyright 2008-2011 Naessens hydraulics, Filip Naessens, All rights reserved.