Paste your Google Webmaster Tools verification code here
Jul 26

Aanzienlijke besparingen kunnen worden gemaakt door rechtstreeks op de werven te sorteren en te recycleren. Ieder vooruitstrevend aannemer zal het daarmee roerend eens zijn. Niet alleen de stortkosten maar eveneens deze voor transport naar stortplaats of TOP en de aanvoer van gerecycleerd materiaal terug kan in vele gevallen al voor een serieuze hap in het budget van de bouwheer zorgen.

Een machine huren om rechtstreeks op de werf materialen te recycleren is niet alleen een goede oplossing voor het besparen op grote kosten maar dit komt eveneens ten goede van het milieu en de reeds overbelaste verkeerswegen.

Compacte machines zijn zeer gemakkelijk te transporteren en zijn daardoor snel en gebruiksvriendelijk om op zowel  kleine als grotere werven te worden ingezet.

Onze kleinste mobiele breker weegt ca. 23 ton en valt binnen de strenge transportmaten waardoor deze snel en goedkoop naar de meeste werven kan worden verzet.

Eens aangekomen op de werf is de mobiele kaakbreker dankzij het rupsonderstel welke voorzien is van twee rijsnelheden snel opgesteld precies waar nodig bij het te behandelen materiaal. De opstart tijd van deze machine is binnen de vijf minuten omdat niets dient te worden opgeschroefd of te worden opengeklapt. Na het lezen en begrijpen van de bedienings- en veiligheidsinstructies kan man dankzij het overzichtelijk en eenvoudig bedieningspaneel  de machine opstarten en direkt gaan produceren.

De machine is zowel geschikt voor het breken van mengpuin en betonpuin en de capaciteit ligt  tussen de 30 en 180 ton/uur al naar gelang  de grootte van het  opgaveproduct en het gewenste granulaat dat men dient te produceren. De Gasparin GI86C is een compacte mobiele kaakbreker

De maximale grootte van het opgaveproduct mag niet groter dan 500 mm mag zijn om een goede werking van de machine te garanderen.

Uniek in zijn soort is de GI86C omdat de grootte van het geproduceert materiaal kan bijgesteld worden tijdens de productie via een schakelaar op het bedieningsbord en dankzij zijn gepatenteerd ingebouwd monitorsysteem zorgt dit ervoor dat steeds die correct ingestelde maat wordt aangehouden om een egale en constante granulie te garanderen.

Een tweede patent in de constructie van de machine is namelijk wanneer er vreemde onbreekbare materialen in de brekermond  worden geladen zal het systeem ervoor zorgen dat de breker direkt het materiaal loslaat door hydraulisch te openen tot zijn maximum.

Dankzij deze moderne vooruistaande technologie wordt de kaakbreker beschermd  tegen overbelasting waardoor niet alleen de standtijd van de slijtstukken maar eveneens de levensduur van de ganse machine aanzienlijk wordt verlengd.

Een ander belangrijk punt is de hoogte tussen de uitval van de breker en de afvoertransportband welke bij deze machine méér dan 50 mm bedraagt en daardoor gemakkelijk bewapeningstaaldraad kan afvoeren welke dan efficient door een zware overbandmagneet kan worden afgescheiden.

De uitstorthoogte onder de afvoerband bedraagt  2800 mm wat het wegnemen van het geproduceerde materiaal  vereenvoudigt.

De aandrijving van de machine gebeurt door een Tier 4 John Deere motor welke het brandstofverbruik flink onder de 20 liter houdt.

Verder is de machine automatisch gesmeerd en voorzien van een dieselvulpomp waardoor dit alles nog wat gebruiksvriendelijker wordt.

Al onze recyclingmachines in onze verhuurvloot zijn te huur zonder operator per dag  voor een vaste huurprijs inclusief slijtage.

Wil U ook besparen  door rechtstreeks te recycleren op de werf contacteer ons en vraag onze huurlijst hier aan

Tagged with:
May 28
mobiele kaakbrekers

mobiele kaakbreker op rupsen

Onze Firma Naessens Hydraulics is trots te kunnen meedelen dat we sinds heden  officiëel importeur zijn geworden  voor de Benelux  voor de ganse lijn producten van de befaamde Noord Italiaanse constructeur van mobiele brekers “Gasparin Impiante Sprl”. Door deze stap maken wij een enorme sprong voorwaarts op gebied van de leidende en meest geavanceerde technologie inzake mobiele kaakbrekers. Na meer dan 25 jaar als huisleverancier van OM Track in het bouwen van brekerunits  heeft de firma Gasparin Impiante ruime ervaring opgebouwd en is sinds het jaar 2000 gestart met het uitbouwen van een volledige eigen lijn van mobiele brekers vanaf 23 ton tot 56 ton. Het is dankzij deze ervaring, de nauwe samenspraak met dealers en eindgebruikers en de continue aanpassingen en verbeteringen aan de machines dat men tot een een perfekte oplossing komt die aan de steeds  strengere en hogergestelde eisen van de markt voldoet.

Geen enkel compromies werd gemaakt inzake kwaliteit, bedieningsgemak en bedrijfszekerheid. We zetten even op een rijtje:

–          volhydraulische hydrostatische aandrijving van de brekerunit

–          John Deere of Cat motoren

–          SKF lagers

–          Hardox beklede toevoerbunkers

–          Hoogste ruimte tussen breker en afvoerband

–          Compacte transportmaten

–          Snelle opstarttijd

–          Aggressieve voorafzeving

–          Automatische toevoerregeling materiaal

–          Brekerunit kan zowel voorruit als achteruit draaien

–          Gepatenteerd overlast systeem tegen onbreekbaar materiaal

–          Laag brandstofverbruik

–          Hoge standtijd slijtdelen

–          Zeer eenvoudig te bedienen

–          Instelling korrelgrootte afgewerkt produkt vanop bedieningsbord

–          Zware magneet

–          HD constructie frame

HCS Managment System:

HCS is een electro -hydraulisch systeem dat continu alle machine componenten controleert  en regelt  tijdens de werking van de machine met in het bijzonder de brekerunit, breker opening en bijhorende beveiligingen. Het systeem voorziet de brekerunit van het benodige vermogen, de juiste breker-mondopening voor een constant eindproduct en opent automatisch de  kaak van de breker van zodra een onbreekbaar object zich in de breker bevindt. De toevoer opening van de breker is voorzien van een zware beveiligings kap die bij het openen automatisch de aandrijving van de unit uitschakelt.

kaakbreker

kaakbreker

De werking van het systeem is uniek en gepatenteerd door de fabrikant en het zorgt er niet alleen voor dat de machine uitermate gebruiksvriendelijk en veilig is maar tevens voor een aanzienlijke verlenging van de  levensduur van de ganse machine.

kaakbreker

kaakbreker

Een ganse gamma bestaat uit 6 verschillende modellen mobiele kaakbrekers vanaf 23 ton tot 56 ton. Een percussiebreker met retourzeef met terugloop maakt ook deel uit van het aanbod.

Voor alle gewenste informatie staan wij U graag ter beschikking

Tagged with:
Apr 11

Naessens Hydraulics est une société de vente, de location et de présentation de service sur les machines de recyclage et carrière de différentes marques prominents.
Nous avons un grand parc de machines disponible pour location sans opérateur.

crible vibrant compact

Portafill CT2000

Les cribles compactes sont trés populaire pour travailler dans les endroits limitées en place.
Par example notre McCloskey Kompaq, la plus petite crible mobile sur chenilles dans notre gamme, ne pèse que plus de 6 tonnes.
Avec sa caisse de criblage aggressif à quatre palliers conçue pour une capacité maximale de production avec des materiaux humides et collants.
Sa mobilité sans égale et sa capacité à prendre en charge une trés grande gamme de materiaux différentes, le Kompaq est un crible à platforme réellement unique et polyvalent, conçu pour repondre à vos besoins.

Les applications

criblage de la terre
déblaiement
materiaux inertes
pierre broyée
calibrage des matériaux après broyage
sable et gravier
aménagement paysager
compost
déchets de bois

Caractéristiques d’une cribleuse vibrant compacte

trés facile à transporter
bien accessible et facile à changer les tamis.
haute capacité, grand débit
pression du sol trés bas

les avantages de louer une machine compacte pour cribler direct sur chantier.

pas des frais de décharge ni transport materiaux
valorisation des produits direct sur place.

Nous avons plusieurs modelles est types des cribles vibrants en location.

crible compact

McCloskey Kompaq

Toutes les machines sonts à louer sans operateur,

Notre team spécialisé et à votre disposition pour vous aider à choisir la machine idéale pour votre application

Pour toutes les informations supplémentaires

Tagged with:
Apr 08

Grondverbeteringsinstallaties van Naessens Hydraulics onderscheiden zich door hun unieke eigenschappen en prestaties.

De ruime inzetbaarheid van deze installatie waaronder als zeefmachine voor het zeven van alle grondsoorten of granulaten, als grondrecyclage machine met kalkdosering of als mobiele mengcentrale maakt dat de investering zichzelf snel terugwint en een onmisbaar instrument is voor elk competitief vooruitstrevend aannemersbedrijf.
Nagenoeg meer dan 95% van alle grondsoorten zijn te recycleren door deze installatie. In tegenstelling met een klassieke trommelzeef is de McCloskey trommel speciaal ontworpen om zware, natte en moeilijk te verwerken leemgronden te behandelen. Daarvoor verwijzen we naar het unieke vibrerende grid met vingers die niet alleen als voorzeef functioneert maar als het ware de zware grondsoorten versnijdt alvorens deze in de trommel worden toegevoerd. Dit proces is uniek in zijn soort en dit laat toe dat de ingebrachte kalk of cement direct en diep in de grond geïnjecteerd kan worden om daarna een intensieve en agressieve menging te ondergaan in de meng- zeeftrommel met vier ingebouwde meenemers.
Door dit principe kan er flink bespaart worden op de aankoopfactuur van de kalkleverancier.
Immers hoe beter de menging hoe sneller en intensiever de kalk reactiviteit wordt overgebracht op de te behandelen grond waardoor er om dezelfde drukweerstand te bekomen op het afgewerkt product uiteindelijk aanzienlijk minder kalk dient te worden toegevoegd in vergelijking met een systeem met dwangmengers. Zo kan al gauw méér dan 100 % bespaart worden op hoeveelheid aan kalk.
De afgescheiden stenen groter dan 30 mm zijn altijd zeer zuiver dankzij de agressieve zeefactie en de inwerking van de kalk.
Het afgewerkt product is perfect gekalibreerd en gemengd en kan ruim gestockeerd worden via de met afstandsbediende zwenkbare band over een radius van 170°.
grondrecyclage

grondstabiliteit verbeteren

De installatie is gebruiksvriendelijk en eenvoudig te bedienen door één enkele machinist en kan gemakkelijk een dagproductie draaien van 1000 ton afgewerkt 0-30 mm product.De zeeftrommel is binnen de 15 minuten uitgewisseld en zo kan er een fijnere fractie ( 0-10mm) worden nagezeefd al dan niet met een cementtoevoeging. Daardoor creëert men niet alleen een ruimer toepassingsgebied van het gerecycleerde materiaal maar ook een grotere meerwaarde van het herwonnen product.
Nieuw is de horizontale volautomatische doseersilo die volledig ontworpen en gebouwd wordt door ons  zusterbedrijf Rematech.  Dit bedrijf is uitsluitend actief  in de ontwikkeling en realisatie van nieuwe recyclage toepassingen.
Dankzij de nieuwe horizontale silo van 34000 liter kunnen volledige vrachtwagen ladingen aangenomen worden . Dit zorgt voor een grotere continuïteit van de installatie zonder in te boeten op de mobiliteit en een gunstigere aankoopprijs van het toevoegmateriaal.

Eens op de werf aangekomen met twee transporten is de installatie snel werkingsklaar opgesteld zodat men in minder dan een uur reeds de productie kan aanvangen.

Contacteer ons vrijblijvend voor alle gewenste inlichtingen

Mar 05

Bouw- en sloopafval is één van de omvangrijkste afvalstromen. Door het bouwen, renoveren en slopen komt er jaarlijks naar schatting 7 à 8 miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Sorteren van bouw- en sloopafval zorgt ervoor dat momenteel tot 85 % van deze afvalstroom hergebruikt wordt als secundaire grondstof.

bouw- en sloopafval


Wettelijke verplichtingen in verband met scheiden van bedrijfsafval

Ongesorteerde bedrijfsafvalstoffen en afvalstoffen die in aanmerking komen voor nuttige toepassing mogen niet worden gestort.
Ongesorteerde bedrijfsafvalstoffen mogen niet verbrand worden
Verplicht gescheiden inzameling van:
Papier en karton
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
Steenfracties bouw- en sloopafval
Afgewerkte olie
Gevaarlijke afvalstoffen
Asbestcementhoudende afvalstoffen
Houtafvalstoffen
Metaalafvalstoffen.
Glas afval
recipienten die ozonafbrekende stoffen bevatten

De praktijk leert ons dat inzake de wettelijke verplichting van gescheiden inzameling het vaak zo is dat de meeste containers gemengd bouw en sloop afval bevatten en waar het sorteren ervan overgelaten wordt aan de vergunde ophaal- en sorterings bedrijven.

houtfractie

houtfractie


Het sorteren van Bouw- en sloopafval
is arbeidsintensief en dus zeer duur. In eerste instantie moet gestreefd worden naar het voorkomen of beperken van afval op de werf en de milieuschadelijkheid ervan. Daarna moet gestreefd worden naar een hoogwaardig sorteren en hergebruik van bouwafvalstoffen. Voor sorteerbedrijven is het inzetten van personeel voor manuele sortering de grootste kostenfactor in het bedrijf. Bovendien is het manueel sorteren een uitermate zware en intensieve job waardoor het aantal kandidaten voor dergelijk soort werk op de arbeidsmarkt zeer schaars is geworden. Een goedwerkend geautomatiseerd sorteerproces dringt zich reeds lange tijd op en is zeker geen overdreven luxe.

Dankzij de know how en de jarenlange ervaring in deze problematiek heeft de firma Naessens Hydraulics een unieke sorteerinstallatie ontwikkelt voor het sorteren van de restfractie bouw- en sloopafval. Deze bestaat uit een trommetzeef, een uitleesband met magneet en een windzifter of ook windzeef genaamd.
Na de grove voorsortering met sorteergrijper wordt het resterend afval via de trommelzeven de grondfraktie afgezeefd en wordt de overfractie via een uitleesband naar de windzifter gevoed.
De windzifter is een unieke machine die ervoor zorgt dat het opgavemateriaal in drie verschillende fracties wordt gescheiden waaronder de stenen, het hout en de lichte fractie bestaande uit papier, plastiek, textiel.
Het grote voordeel van deze unieke installatie is de zeer hoge verwerkingscapaciteit met een  zeer lage operationele kost. De ganse installatie is operationeel met slechts drie operators
Eén wiellader voor het materiaal in de installatie te voeden en om de afgewerkte fracties af te voeren, één graafmachine met sorteergrijper on de voorsortering uit te voeren en minimum slechts één handarbeider om de houtfractie manueel bij te sorteren.

steenfractie

steenfractie

De steenfractie is zeer zuiver en kan afgevoerd worden naar een breekinstallatie waar deze voor honderd procent kan gerecycleerd worden. De houtfractie is voldoende zuiver om alsook zonder meerprijs een verdere bestemming te vinden in het recyclageproces.
De restfractie welke bestaat uit plastiek, karton en textielafval is de enige fractie welke moet afgevoerd worden naar een verbrandingsoven maar deze is dermate licht waardoor de verbrandingskosten tot een minimum kunnen worden herleidt.

restfractie

restfractie

De volledige sorteerinstallatie is leverbaar zowel als vaste installatie of volledig mobiel. Alles kan worden ontworpen volgens de wensen en in samenspraak met de klant. Bekijk onze korte video van de installatie in werking en aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie.

Dec 01

Ondanks er in vele gevallen reeds zeer selectief tewerk wordt gegaan bij afbraakwerken is het in de realiteit vaak zo dat steenpuin nog teveel vervuild is  met resten van hout, plastiek en andere soorten bouwstofrestafval.

Voor het produceren van hoogwaardig en  kwalitatief meng-of steenpuin horen deze stoffen zeker te worden verwijderd.

afgezeefd en gereinigd mengpuin

afgezeefd en gereinigd mengpuin

Voor de windzifter WS 1200 hoeft dit echter niet een probleem te zijn. Het werkingprincipe van een windzifter of ook windzeef genaamd is door middel van luchtdruk. Een juist gerichte luchtstroom op de opgevoerde, vervuilde fractie zorgt ervoor dat de lichte delen weggeblazen worden van de zwaardere fractie, in dit geval steen of betonpuin en wordt opgevangen in een afzetcontainer.

Om daarmee een goed resultaat te bekomen dient het te behandelen materiaal eerst  worden gezeefd met een zeefmachine zodat de fijne fractie volledig is verwijderd. Dit is absoluut noodzakelijk omdat deze anders  zouden worden uitgeblazen met de lichte fractie. Het is de bedoeling dat de lichte afvalfractie zo licht mogelijk is in gewicht aangezien de hoge afvoerkosten.

Dus om efficiënt te windziften is het absoluut noodzakelijk de machine met perfect afgezeefd opgavemateriaal te voorzien.

In onderstaande video kan u zien hoe een reeds afgezeefde mengpuinfractie van 0/80 welke restafval bevat zoals plastiek, hout en andere organische fracties gereinigd wordt.

Werkwijze is om eerst  het materiaal te ontdoen van  grond in dit geval 0/20mm en de overkorrel 60/plus.

De tussenfractie 20/56mm wordt door de windzifter gevoerd waar de lichte afvalfractie van de stenen wordt gescheiden.

Het resultaat is een 100% zuivere steenfractie 20/56mm

Contacteer ons voor alle gewenste informatie in verband met het produceren van kwalitatieve granulaten

 

Tagged with:
Nov 15

De conebreker of ook kegelbreker genoemd wordt vaak gebruikt als secondaire- of tertiaire breker voor het produceren van fijnere aggregaten of fracties in beton of andere allerhande abrasieve natuur materialen

Typerend voor de kegelbreker zijn de duurzaamheid en betrouwbaarheid,  zeer nauwkeurige instelling en zijn hoge capaciteit en kwaliteit van het eindproduct.

kegelbreker, conecrusher

kegelbreker, conecrusher

 

Voor de werking zie bovenstaande tekening :

De horizontale aandrijfas brengt via een kroon-tandwiel verbinding de verticale hub op een toerental van ca 600 t/min. Bij  vaste opstellingen is de aandrijving meestal electrisch door middel van electromotor, voor de mobiele toepassingen kan dit ook hydraulisch met een hydromotor.

De kegelas, op bovenstaande tekening in het groen, is via lagers en bussen los gelagerd in de hub. De boring in de hub is hellend excentrisch waardoor bij het draaien ervan de kegel een rolbeweging maakt in de bovenstaande cone.  Het is deze excentrische rolbeweging van de kegel in de cone dat instaat voor het breekproces van het  materiaal dat door het brekerhuis naar beneden stroomt.

De cone is gemonteerd in een draagframe (rood) welke door middel van schroefdraad in hoogte regelbaar is ten opzichte van de kegel. De positionering van de cone gebeurd via een hydromotor en is traploos instelbaar terwijl de machine loopt .  Deze instelling ook genaamd CSS bepaalt de korrel- grootte en  structuur van het geproduceerde eindproduct.  Eens de instelling is gebeurd wordt de schroefdraad ontlast en vastgehouden door  vier hydraulische klemcilinders.

Het ganse bovengedeelte, cone met regelgedeelte wordt op zijn plaats gehouden door middel van acht hydraulische trekcilinders. Het is pas bij overbelasting van de breker of bij het eventueel aanwezigheid van onbreekbare materialen binnenin het brekerhuis dat deze trekcilinders het boven frame  over een slag van ca 30 cm zullen loslaten en zo de machine te beveiligen tegen beschadiging.

De kegel- en conemantel (paars) zijn de hoofdslijtdelen en zijn gemakkelijk uitwisselbaar. Er is een grote keuze aan soorten mantels die in de machine kunnen worden gemoteerd en dit is rechtstreeks afhankelijk van het opgave materiaal en het gewenste eindproduct dat men wil produceren. Om een maximale standtijd van de slijtstukken en de slijtkosten zo laag mogelijk wil houden is het zeer belangrijk de juiste mantels in de machine te plaatsen.

Meer daarover zullen we in detail bekijken in een volgende post over de kegelbreker.

Voor meer informatie over kegelbrekers contacteer ons hier

Tagged with:
Oct 29

Liema Wegenbouw en betoncentrale te Tienen heeft zopas geinvesteerd in een nieuwe mobiele conebreker van het merk McCloskey. Dit zeer expansief en vooruitstrevende bedrijf beschikt reeds over een ruim machine park voor de recyclage waaronder een OM Apollo kaakbreker, een McCloskey S130 vlakdekzeef, een Portafill CT 2000 en een McCloskey 512 RET trommelzeef. Door de steeds grotere vraag naar kwalitatieve granulaten lag de keuze voor het  investeren in   een conebreker voor de hand.

McCloskey C44 conebreker

McCloskey C44 conebreker

Het breekprincipe van een conebreker is net zoals bij een kaakbreker een gecontroleerd breekproces, dit wil zeggen het breekproces wordt gecreerd door de excentrische rolbeweging van de kegel in de cone of ingeval van een kaakbreker de excentrische beweging van de mobiele kaak ten opzichte van de vaste kaak dat ervoor zorgt dat het materiaal door de naar keuze ingestelde uitvalopening onderaan de breker materiaal zal produceren op een gewenste korrelgrootte. In dit geval is het breekproces min of meer gecontroleerd daar het te breken materiaal allemaal door de vooraf ingestelde opening wordt gedreven.

Telsmith C44

Telsmith C44

 

 

 

 

 

 

Anders is dit bij een percussiebreker of een VSI breker waar men door middel van een rotor de nodige snelheid in het materiaal brengt zodat het door de impact met de slaglijsten en/of ander materiaal een breekprooces wordt gecreerd.Dit is eerder een ongecontroleerd breekproces waardoor het zandpercentage aanzienlijk hoger ligt dan bij een gecontroleerd breekproces.

McCloskey C44 hoofdband

McCloskey C44 hoofdband

Bij het recycleren van betonpuin zal men maximale waarde creeren door zo weinig mogelijk zandaandeel en zoveel mogelijk granulaat aandeel  te produceren. Dit laatste is immers in vele gevallen minstens drie keer meer waard dan het breekzand. Om deze doelstelling te bereiken is de combinatie van kaakbreker met conebreker het meest aangewezen en zal dankzij het gecontroleerd breekproces de slijtagelosten per geproduceerde ton een stuk lager zijn.

McCloskey C44 conebreker

McCloskey C44 conebreker

Voor verdere technische informatie contacteer ons

Tagged with:
Oct 25
GI Crushers is a North Italian manufacturer who has a rich history in producing crushers. Started from the years 60 originally with fixed installations the company produced his first mobile Crusher on tracks end the years 1989. Up till now they supply  a range from 8 machines from 22 until 56 tons operating weights.
mobile jaw crusher
mobile jaw crusher
The jaw crusher is fiited with a patented hydraulic system  with  a constant control over the pressure within the jaws of the crusher. This means in case of  any peak pressure within the crusherhousing no damage can be done to the bearings or the shaft of the mobile jaw, instead  the mobile jaw opens automatically . Also the feed material steam is adjusted according  the pressure inside the jaws. This pressure may depend on the different sort of material to be crushed.

The setting of the mobile jaw is full hydraulic an operated from the controlpanel. In case of contaminated recycling material as a piece of wood stuck between the jaws than you simply open the jaw to empty the crusherhousing within as matter of seconds while running so you will not  slow down the productionprocess of the machine
mobile jaw crusher
mobile jaw crusher
The direction of the moving jaw is reversible. This has two major advantages. So can you break asphalt (with fresh temperatures) and can also easily resolve an obstruction. All conveyors can be both left and right turning which  is also a great advantage to remove rebars and obstructions.
The headconveyor is equipped with an overload protection. Suppose that piece of iron hits trough the rubberband , this will stop moving before the pressure gets too high  and the rubber conveyor will so be protected against totalloss.

The crusher house is built so that there is still enough space between the crusher drop and conveyor as much as possible in order to avoid obstuctions and through the open structure of the welded tube chassis around the crusher discharge conveyor failure and possible obstructions are fast and easy to remove.
mobile jaw crusher
mobile jaw crusher
The machine is also equipped with an independent pre-screener. This is a  independent screenbox between the feeder and crusher which ensures that the maximum fines is removed from the breaking material before it enters the crusherhousing. This provides a very good preselection so that the  wear costs will be  much lower. The capacity of the breaker is therefore considerably higher ( 's 10-15%).

The machines are powered by a Caterpillar 6 cylinder diesel engine. Because this crusher is fully hydraulic driven by a  hydraulic pump with flow controller there is no engine overload which resulting in a lower fuel consumption and longer engine life.
The Gasparin Jaw crushers are very userfriendly and maintenance costs are significantly lower than the wear of a different type crusher.
For more information about these machines click here
Oct 18

OM – TRACK een noord Italiaanse constructeur heeft een rijke geschiedenis in het produceren van brekers . In de jaren 60 is OM oorspronkelijk begonnen met vaste opstellingen . Eind de 80 is men begonnen met het ontwikkelen van mobiele brekers en zijn de vaste opstellingen weggevallen .

 

mobiele kaakbreker Apollo

mobiele kaakbreker Apollo

 

 

non stop system OM Jaw Crusher

non stop system OM Jaw Crusher

 

Op de kaakbrekers zit een gepatenteerd vol hydraulisch systeem waarbij OM een constante controle heeft over de druk binnen de kaken van de breker . Waardoor bij eventuele piekdrukken geen schade wordt gedaan aan de lagers, of de as van de mobiele kaak, maar de mobiele kaak automatisch opengaat . Ook de materiaaltoevoer kan zo ideaal afgesteld worden aangezien de voeder schud volgens de druk binnen de kaken . Deze druk kan afhankelijk van het opgave product ingesteld worden .

 

 

Als er een stuk hout vast geraakt tussen de kaken dan hoeft u met het gepatenteerde systeem van OM de  breker ook niet te gaan leegmaken . U kan op een heel eenvoudige manier de kaken verder uit elkaar zetten zonder de machine stil te zetten of leeg te maken .

 De draairichting van de bewegende kaak is ook omkeerbaar . Dit heeft twee grote voordelen . Zo kan u ook asfalt breken (bij frisse temperaturen) en kan u ook makkelijk een obstructie oplossen . Alle transportbanden kunnen zowel links als rechts draaien wat bij eventuele blokkering van ijzer een groot voordeel is . Want zo kan u het ijzer snel en makkelijk terug los krijgen .

 

OM Track Apollo cilinders bewegende kaak

OM Track Apollo cilinders bewegende kaak

 

De hoofdband is ook voorzien van een overlastbeveiliging . Stel dat en stuk ijzer door de band heen geraakt dan zal de druk te hoog worden en zal de band stilvallen waardoor niet gans uw band stuk zal zijn . 

 

OM Track Apollo open chassis

OM Track Apollo open chassis

 

Ook het brekerhuis is zo ingebouwd dat er steeds voldoende ruimte is tussen de brekeruitval en de transportband dit om zoveel mogelijk opstoppingen te voorkomen en dankzij de open structuur van het gelaste kokerchassis rond de brekeruitval en afvoerband zijn eventuele obstructies snel vasttestellen en zeer eenvoudig en snel te verwijderen.

 

 

De machine is ook voorzien van een onafhankelijke dubbeldek voorafzeving . Dit wil zeggen een zeefbox die onafhankelijk van de opvoerbak schud en ervoor zorgt dat zoveel mogelijk fijn uit het te breken materiaal gehaald wordt . Dit zorgt voor een heel goede voorafzeving  en de slijtagekosten zijn een heel stuk lager . Ook de productiecapaciteit van de breker ligt daardoor een stuk hoger (zon 10-15%) .

OM Track Apollo onafhankelijke voorzeef

OM Track Apollo onafhankelijke voorzeef

 

De motor is een Caterpillar 6 cilinder dieselmotor die steeds op zijn maximale koppel kan draaien . Doordat deze breker volledig hydraulisch aangedreven wordt . Op de motor zit een hydraulische pomp met debietregelaar die op haar beurt de hydraulische motoren aandrijft . Geen overbelasting van de motor wat resulteert in een zuiniger verbruik en een langere levensduur van de motor .

De OM Kaakbrekers zijn niet alleen eenvoudig in bediening maar bovendien zijn zeer onderhoudsvriendelijk en zijn de slijtagekosten aanzienlijk lager dan van een ander type breker.

OM Track Apollo bedieningspaneel

OM Track Apollo bedieningspaneel

 

 

 

 

 

 

Voor meer inlichtingen over deze machines klik hier

 

Oct 11

 

De Mc.CLOSKEY 407 R is een compacte zeefmachine van ongeveer 6 ton die makkelijk meeneembaar is op de kleinere werven.

McCloskey 407 kleine trommelzeef

McCloskey 407 kleine trommelzeef

 

De trommel wordt aangedreven door vier rubberen wielen in plaats van de gekende ketting tandwielaandrijving. In de trommel zijn meenemers voorzien die de agressieve zeefactie veroorzaken. Het te zeven materiaal wordt door de meenemers meegenomen tot boven in de trommel en wordt dan naar beneden gegooid. Zo moet het materiaal door de mazen van het net die rond de trommel is gespannen.

De 407 R is ook voorzien van een transportband die 180° zwenkbaar is en in de hoogte verstelbaar met afstandsbediening. Dit heeft u de mogelijkheid om een grotere stock en een grotere diversiteit aan producten aan te leggen. De 407 R is dus makkelijk mee te nemen naar kleine werven om te zeven of om grond te stabiliseren. Want de 407 R kan ook uitgerust worden met een doseersysteem voor grondstabilisatie.

McCloskey 407 kleine trommelzeef

McCloskey 407 kleine trommelzeef

 

Een compacte zeefmachine met doseerinstallatie voor de kleinere werven of kleinere hoeveelheden grond die moeten gestabiliseerd worden. Met de vele files en de hoge brandstofprijzen kunnen we beter zoveel mogelijk transportkosten vermijden. De grond ter plaatse optimaal stabiliseren en hergebruiken zal een grote stap in de goeie richting zijn. Dit kan allemaal met de Mc.CLOSKEY 407 R met doseersysteem.

 

Voor alle inlichtingen

Oct 11

De TWISTER – TRAC Vertical Shaft Crusher of kortweg VSI.

TWISTER TRACK VSI CRUSHER

TWISTER TRACK VSI CRUSHER

Deze mobiele secundaire breker op rupsonderstel  kent zijn ontstaan in de mijngroeves van Zuid-Afrika waar ze vooral ingezet wordt daar waar de gekende type brekers hun limieten bereiken. De TWISTER – TRAC dankt zijn sterke reputatie aan zijn ruim toepassingsgebied en hoge weerstand tegen zeer abrasieve materialen.

VSI Crusher

VSI Crusher

Deze breker is voorzien van een rotor gemonteerd op een verticale as die de centrifugale kracht levert aan het opgevoerde materiaal om het breekproces te starten

Het materiaal dat in de breker wordt toegevoerd, wordt eerst gecentraliseerd alvorens het in de modulaire rotor terechtkomt. De rotor versnelt het materiaal dan tot snelheden van 90 m/s en lost continue deze stenen in een met stenen gevulde kamer. In deze fase komen de stenen in botsing met de stenen al aanwezig in de breekkamer en in de stenen muur. Door deze continue steen toevoer en daarbij gepaard gaande impacts wordt een breekproces met roleffect in deze kamer gecreëerd.

 

 

Dit unieke breekproces zorgt ervoor dat er heel kwalitatieve, kubusvormige korrels geproduceerd worden. Kubusvormige stenen zijn niet alleen sterker maar hebben ook minder oppervlak dan vlakke stenen met hetzelfde volume en dit zorgt ervoor dat er minder bindmiddel (cement, bitumen) nodig is om tot dezelfde druksterkte per volume te komen.

VSI Crusher

VSI Crusher

Bovendien elimineert het steen op steen principe dure stalen slijtstukken waardoor de slijtagekosten tot een minimum worden gereduceerd. Voor meer informatie:

Importeur Benelux:

Naessens Hydraulics bvba

Oct 09

De firma Geerts tuin- en grondwerken in Heffen nabij Mechelen heeft onlangs zijn reeds ruim machinepark aangevuld met een nieuwe trommelzeef McCloskey 412 RET.

trommelzeef McCloskey 412 RET
trommelzeef McCloskey 412 RET

De capaciteit maar vooral de kwaliteit van de geproduceerde fracties die de aan te kopen machine moest leveren waren de belangrijkste vereisten waaraan de machine zeker moest aan voldoen.

Pas na het uitproberen van verschillende types en merken van zeefmachines in de verschillende grondsoorten was de keuze eenvoudig, de McCloskey produceerde met glans zuivere fracties met de beste capaciteit en dit in één opgavecyclus.

trommelzeef 412RET

trommelzeef 412RET

Dankzij de aggressieve zeefactie in de trommel van de 407RET slaagt deze machine erin om in één opgavecyclus direct zuivere steenfracties te scheiden van de grond en dit in moeilijke en kleverige omstandigheden. Bovendien is de afgezeefde grond altijd perfect gecalibreerd dankzij de vierkant draadzeefnetten die rond de trommel zijn gespannen. Het is duidelijk dat deze zuivere en gecalibreerde fracties niet alleen een belangrijke meerwaarde creeren maar omdat deze in één beweging tot stand komen zijn de operationele kosten zoals arbeidstijd, brandstof en slijtage veel lager dan met de meeste andere zeefsystemen in diezelfde omstandigheden.

Met de McCloskey dient men niet noodzakelijk te wachten naar de ideale weersomtandigheden zoals vaak het geval is met de meeste grondzeven , zelfs in minder goede weersomstandigheden bijft de 412 voortreffelijk presteren. Daardoor kan demachine op jaarbasis vaker worden ingezet waardoor er een snellere return op de investering wordt verkregen.

McCloskey 412RET Zwenbare bandDe zwenkbare band laat een zeer hoge opslagcapaciteit toe  en is bedienbaar  met afstandsbediening. Doordat deze 180° verstelbaar is de machine in de meeste werkposities  en omtandigheden inzetbaar  en dankzij het rupsonderstel met afstandsbediening  kan er gezeefd worden met slechts één operator.

 

 Voor alle technische gegevens van de McCloskey 412 RET klik hier

Oct 03

De eerste McCloskey R70  is verkocht aan de firma Boudewijn Wulteputte.

nieuwe zeefmachine McCloskey R70

nieuwe zeefmachine McCloskey R70

Deze firma werd in 1998 opgericht door Boudewijn Wulteputte en groeide door zijn vakbekwaamheid en gedrevenheid uit tot een hedendaagse bekwame partner zowel binnen openbaar domein als voor de particulier. Door de jaren heen is de firma gespecialiseerd tot één van de betrouwbaarste partners in de spoorwerken.

Door de nieuwe locatie in het industriepark E17 te Lokeren is de firma nu nog vlotter bereikbaar en kan ze daaruit alle uithoeken van Vlaanderen tot zelfs in Brussel en Wallonie bedienen . Ideale moment om deel te nemen met de openbedrijvendag  onder de slogan « Verassend Veelzijdig » en zo het dynamisch bedrijf op deze nieuwe locatie even voor te stellen aan het grote publiek.

McCloskey R70 opstart 019

De nieuwe zeefmachine zal vooral worden ingezet voor het zeven van spoorsteenslag en het zeven van grond. Met  een  gewicht van amper 18 ton en zeer compacte transportafmetingen is de machine snel en gamakkelijk te verplaatsen van de ene werf naar de andere. Eens op de werf aangeleverd is de R70 binnen de 10 minuten werkingsklaar opgsteld.

Een hoge energie zeefbox staat garant voor een hoge capaciteit en zuiver afgezeefde fractie en de lange hydraulisch samenvouwbare transportbanden zorgen voor een hoge opslagcapaciteit  van de afgezeefde producten.

McCloskey R70 tussenfractie

McCloskey R70 tussenfractie

Voor alle informatie over deze nieuwe topper van McCloskey klik hier

Oct 02

De Minisizer is de allerkleinste zeefmachine met dubbeldek aggressieve zeefbox staat garant voor zuiver afgezeefde fracties.

McCloskey minisizer werkstand

Deze machine is ideaal geschikt voor de aannemers tuinaanleg en kleinere infrastructuurwerken.

Door het eenvoudig concept zonder aanvoer en afvoerbanden is dit een onderhoudsvriendelijke en zeer betrouwbare machine.

Het laden van de machine gebeurt door middel van een minigraafmachine, een schranklader of een kleine wiellader.

McCloskey minisizer spannen zeefnetten

McCloskey minisizer spannen zeefnetten

In de zeefbox kunnen alle type zeefnetten worden gespannen en door de goede toegankelijkheid zijn deze eenvoudig en snel te wisselen. Voor het zeven van grond met stenen wordt het bovendek  best voorzien van een zwaar draadnet en het onderdek met een snaarzeef met de gewenste draadafstand. Zo is de machine snel omgebouwd voor het zeven van verschillende soorten materialen en fracties.

De aandrijving gebeurt door een Kubota dieselmotor, dankzij de continue gelijkmatige belasting van de motor is het dieselverbruik zeer laag.

De machine is voorzien van een hydraulisch liftbare wielstel voor de verplaatsingen op de werf of het laden en lossen op een dieplader. In werkstand staat de machine volledig vlak op de grond om zo de afgezeefde fractie gemakkelijk te kunnen wegscheppen.McCloskey minisizer wielenstel

Recycleer rechtstreeks op uw werf en bespaar  daardoor uw operationele kosten dankzij deze compacte trouwe medewerker.

Voor meer informatie contacteer ons vrijblijvend

Oct 02

Onze kleinste maar niettemin dapperste trommelzeef in ons gamma is de McCloskey 407.

McCloskey 407 zij

Dit is een mobiele zeefmachine op wielen met één enkele as met  een eigengewicht van ca. 8 ton, optioneel uitrustbaar met ABS remmen voor het eventueel  trekken met een vrachtwagen over de openbare weg.

Als standaard is de machine uitgerust met een zwenkbare band voor het stockeren  van de fijne fractie, deze  is bedienbaar door middel van een afstandsbediening. Daardoor heeft men niet alleen een zeer grote opslagcapaciteit onder de band maar heeft men meer opstellingsmogelijkheden met een daardoor kleinere benodigde opstelruimte.

McCloskey 407 zwenkbare band hoek l
McCloskey 407 zwenkbare band hoek l

De zeeftrommel wordt aangedreven door vier rubberwielen zonder aandrijfketting en is daardoor zeer snel en eenvoudig om te wisselen om een andere fractie te gaan produceren.

De transportbanden zijn zwaar uitgevoerd en ruim bemeten om zo eventuele opstoppingen te voorkomen. Een “Martin schraper” zorgt voor een perfecte reiniging van de band zelfs in de meest kleverige grondsoorten.

Op gebied van prestaties is dit een echte  topper. De constructeur, McCloskey International, heeft verschillende “winning awards” ontvangen voor dit unieke concept als beste compacte zeefmachine. Door  zijn steeds verrassend positieve resultaten in de meest diverse grondsoorten  en  materialen wordt deze eer  dagelijks bewezen.

De belangrijkste werkzaamheden waarin deze machine zich onderscheidt is het zeven van grond, mengen van grond met compost, fijn zeven van teelaarde, zeven van compost, uitzeven van afval, recycleren van grond door het toevoegen en mengen van additieven, zeven van steenfracties en talrijke andere toepassingen.McCloskey 407 Martin scraper

Reeds voor vele aannemers bedrijven betekent de R407 een betrouwbare partner met het potentieel om dagelijks aanzienlijke meerwaarde te creëren voor zichzelf en hun talrijk tevreden klanten.

Contacteer ons en ontdek waarom de R 407 wel eens uw beste investering ooit zou kunnen zijn.

Sep 25

Compacte zeefmachines zijn zeer populair in de verhuur voor  zeefwerken op de  steeds meer  voorkomende kleinere werven. Vaak is het zo dat ondanks de kleinere transportmaten   de productiecapaciteit  toch verrassend hoog is.

Als voorbeeld de McCloskey Kompaq, onze kleinste machine op rupsen, weegt amper 6 ton en is uitgerust met een dubbeldeks zeefbox van 1200 x 2400 mm. Het totale zeefoppervlak bedraagd  5,76 m²  voor het produceren van twee fractie, zoals bijvoorbeeld grond en stenen. De unieke eigenschappen zitten echter in het ontwerp van de machine zelf, welke gebouwd is met een gedwongen zeefbox .  De vier keer gelagerde schommelas zorgt ervoor dat bij verschilende belasting de slag van de zeefbox steeds  constant blijft waardoor de productie optimaal blijft.

Compaq 2007 (3)

De belangrijkste voordelen van een compacte zeefmachine :

– Gemakkelijk te transporteren

Eenvoudige toegankelijkheid

Lage gronddruk

Snelle opstarttijd op de werf

Hoge productie

Klein werkoppervlak

Door het zeven rechtstreeks op de werf kan men sterk besparen op de operationele kosten en aanzienlijke meerwaarde creeren op de  geproduceerde fracties doordat in vele gevallen deze  hergebruikt kunnen worden op de werf zelf.  Dit levert rechtstreekse besparingen zoals

–  Geen transportkosten van aan- en afvoer

Geen opstelling van verplichte documenten bij grondverplaatsing

Geen verplaatsing = geen eventuele vervuilings aansprakelijkheid

Geen stortkosten

Geen aankoop vervangingsgrondstoffen

Vlakdekzeef of trommelzeef ???

Het type machine wordt bepaald naargelang het soort  te zeven materiaal en de gewenste te produceren fracties.  Belangrijkste parameters zijn

–  Soort grond, materiaal

Grootte en percentage stenen in het opgave materiaal

De gewenste grootte van de afgezeefde fractie

Gewenste capaciteit

Tonnage van de graafmachine

Ons gespecialiseerd team staat U graag bij in het maken van de keuze om de juiste machine in de juiste toepassing maximaal te laten renderen.

Contacteer ons voor meer inlichtingen

Sep 22

McCloskey S80 opstart

Een gloednieuwe vlakdekzeef S80 gaat in dienst bij de Zandgroeven Bouillon te Bierbeek. De machine zal er worden ingezet voor het zeven van zand op 6 mm. de agressieve zeefbox van de S80 staat garant voor een hoge productie en een zuiver hoog kwalitatief  eindproduct.

zeven zand
zeven zand

Zandgroeven Bouillon behoort geografisch tot de “Brussel zanden”, gesitueerd in Oostelijk Brabant, tussen Zenne en Gete en meer in het bijzonder in het Dijlebekken. Het dikke complex zanden vult de getijdegeulen op die uitgeschuurd werden tijdens het Bruseliaan event. In de diepste geulen zou de maximale dikte wel 80m kunnen bereiken.

Sep 21

McCloskey 512RELHT zwenkbare band

De McCloskey International trommelzeven zijn wereldvermaard en zeer populair in elke recycling sector. Met een jaarlijkse productie van  circa 500 stuks mobiele trommelzeven is deze fabrikant absoluut leider op wereldvlak in dit specifiek marktsegment. De trommelzeef heeft een ruim toepassingsgebied en is vooral gekend in de sectoren zoals de grondrecyclage, afvalrecyclage, compost, granulaten, betonrecyclage, wegenonderhoud en de bouw – en afbraaksectoren.

Een belangrijke toepassing waar de McCloskey trommels zich onderscheiden is in het zeven van grond. Dankzij het unieke concept en een uitgekiende design van de trommel in deze machine is het mogelijk zware en kleverige gronden te verwerken. Door de agressieve zeefactie binnenin de trommel is het mogelijk zuivere fracties te produceren. Door de impact van de vallende stenen in de trommel worden deze niet alleen perfect gescheiden en gereinigd maar zorgen deze erook voor dat het zeefnet open blijft waardoor de contuniteit van de productie wordt behouden.

In vergelijking met klassieke trommelzeven, vlakdekzeven en sterrenzeven produceert de  McCloskey trommelzeef in moeilijke grondsoorten ongeëvenaarde gecalibreerde eindfracties en zuivere stenen en dit betekent een belangrijke meerwaarde en gemakkelijkere afzetmarkt voor deze producten.

Door zuivere fractie te produceren  in één opgave cyclus gaat men ook nog belangrijke besparingen doen op de operationele kosten binnen een recyclage activiteit. Meer in detail betekent dit:  – personeelsbesparing minder productverplaatsing brandstof besparing op slijtstukkenstressvrij personeel

McCloskey 512RELHT werkklaar

Het gamma aan trommelzeven is zeer uitgebreid en bestaat uit minstens 50 verschillende modellen en uitvoeringen met trommels vanaf 2,2 meter tot 11 meter lang.

Voor alle gewenste informatie klik hier

Sep 14

NIEUW bij PORTAFILL

Portafill CT 3000 L

Een compacte Driebandzeefmachine van amper 12 ton is uniek in zijn soort.

Als gevolg van de zeer hoge prijzen voor bouwgronden zijn de bouwplaatsen en werven daardoor de laatste jaren steeds kleiner en compacter geworden. De bouw van compactere zeefmachines is een logisch antwoord op dit fenomeen. Niet alleen omdat de werven kleiner zijn maar evenzeer doordat ze moeilijker toegankelijk zijn geworden is het zeer interessant een compacte en wendbare machine te kunnen inzetten.

De huidige technologie in de constructie en afwerking van zeefboxen is dermate geavanceerd dat er probleemloos niet alleen hoog rendement maar tevens kwalitatieve fracties kunnen worden geproduceerd met steeds kleiner en compacter gebouwde machines.

Na de zeer succesvolle Portafill CT2000 is de nu nieuwe CT 3000 en vlotte compacte mini drieband zeef aan het gamma toegevoegd.

Eén van de doelstellingen van de fabrikant was ook dat de machine zeer gemakkelijk  transporteerbaar moest zijn. In deze is hij gradioos geslaagd, deze machine past zelfs binnenin een 40 ft zeecontainer en is daardoor wereldwijd aan de laagste kostprijs te verschepen.

Eens aangekomen op de werf  en van de dieplader afgereden tot op de plaats van de arbeid is de CT 3000 binnen de 10 minuten werkklaar opengeplooid. Deze machine heeft alles erop en eraan zoals zijn grote soortgenoten. Dit zoals een met afstandsbediening bestuurbaar kantelgrid wat voorkomt dat stenen groter dan 100 mm in de opvoerbunker terechtkomen. De hoek is in vier posities regelbaar tevens als de openings en de sluitingshoek. Naast de overfractie van het kantelgrid worden via de dubbeldeks zeefbox nog drie fracties gescheiden, in totaal dus vier fracties.

De aggressieve zeefbox is 2400 mm lang en 1200 mm breed en doet daardoor meer dan wat verwacht is. Een beveiligingsklepPortafill CT 3000 safty tussen de opgavebunker en de zeefbox zorgt ervoor dat bij de instroom van lange objecten en de eventuele blokkering als gevolg daarvan, de machine tijdig wordt uitgeschakeld.

Ondanks de compactheid van de CT 3000 heeft men toch een aanzienlijk hoge stockage capaciteit onder de banden waardoor het weghalen van het gezeefde materiaal toch vlot verloopt.

Het rupsonderstel wordt bestuurd met een kabelbediening en daardoor is de machine uiterst gemakkelijk verplaatsbaar op ieder soort werf op wat voor soort terrein dan ook.

Doordat de zeefbox volledig naar beneden kan worden geplooid zijn de zeefnetten snel en eenvoudig uitwisselbaar.

Grond, zand, stenen, granulaten zijn zijn de meest voorkomende toepassingen voor dergelijke machine maar ook  om in serie te werken in lijn met een mobiele breker is dit een perfecte uitvoering voor het produceren van de gewenste granulaat fracties.

Voor alle technische informatie en toepassingsmogelijkheden staan wij tot uw dienst.

Sep 01

Matexpo

Reeds voor de derde maal nemen wij deel aan de tweejaarlijkse bouwbeurs Matexpo.

Kom breng ons een bezoekje op onze stand in de Recyclage Hall 4.

Wij stellen er  onze  “TOP Performer” 512  machine RELHT  Trommelzeef uitgerust als grondverbeteringsmachine tentoon.

Nieuw als wereldprimeur kunt U de McCloskey R 70 scalperzeef bewonderen. Met zijn 18 ton eigengewicht en zeer compacte afmetingen is dit een bijzonder aantrekkelijke machine voor compactere werven.  Dankzij de Hoge Energie zeefbox is deze kleinste in de “R reeks” echter tegen elke job opgewassen.

McCloskey R70 002

Als derde machine op onze stand, de nieuwe aanwinst in het Portafill gamma de  ST 3000. Dit is een compacte driebandzeef met een eigengewicht van amper 12 ton en is perfect om zand en granulaten te zeven in verschillende fracties.

Portafill CT 3000 (7)

Onze stand kan U terugvinden in Hall 4 stand nummer 416

Iedereeen is van harte welkom en wij zullen klaar staan met een drankje en uiteraard om U bij te staan met alle technische vragen.

Tot zo

Aug 23

Nieuw bij McCloskey International.

Na de zeer succesvolle S130 en de S190 twee- en driedek vlakzeven verwelkomen we nu de kleinste broer uit deze reeks.

McCloskey S80 Links

Hij werd gedoopt onder de naam McCloskey International S80 en zoals we mochten verwachten, een machine vanTop kwaliteit.

Bij het McCloskey standaard lijstje horen automatisch de extractie luchtfilter, de aan beide zijden vulbare stalen brandstoftank, het zeer toegankelijk en onderhoudsvriendelijk motorcompartiment, zware uitvoering rupsonderstel, snelspansysteem van zeefnetten, gegalvaniseerde bewegende delen en trapleuningen, inox uitlaatpijp en Heavy Duty transportbanden.

De hoge energy zeefbox staat garant voor het perfect afzeven van de granulaten en dankzij de ruim instelbare zeefhoek worden  extreem hoge rendementen verzekerd.

De ruime opvoerbunker is voorzien van een traploos regelbare opvoerband waardoor zeer precies materiaal kan gedoseerd worden richting zeefbox.

Een kantelgrid behoort tevens tot de standaard uitvoering welke belet dat stenen groter dan 130 mm op de zeefnetten terechtkomen. Dit word uiteraard vanuit de wiellader of de graafmachine bediend met afstandsbediening.

Dankzij de ruime walkways is de zeefbox gemakkelijk toegankelijk voor het wisselen van de zeefnetten. Het bovendek zijdelings gespannen door middel van snelspan spieen en het onderdek is inde lengte gespannen. Door het hydraulisch laten zakken van de fijnefractieband verkrijgt men de ideale ruimte onder de zeefbox waardoor men gemakkelijk het onderdek kan vervangen of reinigen.

De aandrijving gebeurt door een JCB Dieselmax, een motor met een reputatie als krachtig en zuinig welke voldoet aan de strengste normen qua uitstootgassen.

Dankzij de compacte transportmaten kan deze  machine eenvoudig en prijsgunstig van de ene werf naar de andere worden verplaatst.

Voor meer technische informatie klik hier

Aug 09

logoDe vraag ” welke machine voor welke toepassing?” is de meest voorkomende vraag wanneer het gaat om het zeven van grond.

Er zijn zoals U weet verschillende soorten bodem met talrijk verschillende eigenschappen die het zeven ervan al dan niet gemakkelijk maken.

Zo hebben we bijvoorbeeld zandgronden, deze vallen onder de gemakkelijkste categorie om te verwerken.

De zandachtige korrelstructuur zorgt voor een gemakkelijke doorval op de zeefbox, waardoor er een goede capaciteit wordt bekomen; de meeste vlakdekzeven voldoen voor dit soort werk.

Bij leemachtige of leemgronden ligt dit al een gans stuk moeilijker. Door de vastere structuur van deze soort gronden is de G-kracht op het draaddek van een vlakdekzeef vaak ontoereikend om een effectieve doorval te verwezelijken.

Komt daarbij de factor dat de mazen van het zeefdek beginnen dicht te kleven en het rendement van de machine gaat pijlsnel naar omlaag.

Het zeven van leemachtig grond is daarom geen gemakkelijke klus.

Bovendien is het zo dat na het zeven de vrijgekomen fracties helemaal niet zuiver zijn, waardoor de kwaliteit van het geleverde werk ondermaats is.

Belangrijk is dat de vrijgekomen stenen uit de grond voldoende zuiver zijn zodat men ze hergebruiken voor onderfunfering of eventueel rechtstreeks afgevoerd kunnen worden naar een breekcentrale om ze te verwerken tot gebroken mengpuin.

De zuiverheid van het aangevoerde materiaal zal dan ook de stortkosten sterk beinvloeden.

Daarom is het zeer belangerijk dat de juiste machine in de juiste toepassing wordt ingezt om niet allen een maximum rendement te bekomen maar om het meest efficient te werken.

De McCloskey trommelzeef is een typische grondzeef ideaal voor het zeven van moeilijk leemachtige gronden.

Voor meer inlichtingen omtrent het zeven van moeilijke grond klik hier

Aug 05

412 RGT met bekalking 002 mailversieNIEUW:

GRONDSTABILISERINGSMACHINE MET UNIEKE EIGENSCHAPPEN ontwikkelt door NAESSENS HYDRAULICS

De McCloskey 512RET is een mobiele trommelzeef op rupsen die volledig werd omgebouwd en aangepast voor het verbeteren van zware leem- en kleiachtige gronden door vermenging met kalk en/of cement. De procedure, afscheiden van stenen en vermengen met kalk gebeurt in één werkcyclus met één operator.

Als resultaat heeft men een  gekalibreerd en compacteerbaar eindproduct rechtstreeks herbruikbaar op de werf..

Dankzij een zware uitvoering van vibrerend grid met vingers gecombineerd met  een agressieve zeefactie in de trommel zijn de afgescheiden stenen voldoende zuiver om rechtstreeks af te voeren naar een breekcentrale.

Door het rechtstreeks inzetten van deze innovatieve machine in de wegenbouw, riolerings- en infrastructuurwerken kan dit niet alleen flinke besparingen opleveren op vlak van stortkosten maar ook op transportkosten  en aankoop van gestabiliseerd aanvulmateriaal.

Enkele unieke eigenschappen:

– kan op iedere werf dankzij compacte opstelling en stofvrije werking.

grote mobiliteit op iedere werf dankzij rupsonderstel

– zeer korte opsteltijd (minder dan één uur)

– hoge capaciteit

optimale menging

laag kalkverbruik dankzij uniek mengsysteem

– nauwkeurige dosering

– stofvrije werking mogelijk

– laag brandstofverbruik

– eenvoudige bediening door één operator.

–  perfecte afscheiding en reiniging van de stenen

Naast het verbeteren van grond kan de machine uiteraard ook ingezet worden enkel als grondzeefmachine waardoor de inzetbaarheid verhoogt en waardoor een versnelde return  op de investering wordt verkregen.

All ontwikkelingen, aanpassingen en constructies worden in eigen beheer uitgevoerd in onze werk- en constructiehuizen in Oosterzele.

VOOR MEER INFORMATIE

Copyright 2008-2011 Naessens hydraulics, Filip Naessens, All rights reserved.