Paste your Google Webmaster Tools verification code here
Aug 15

Bent U wel goed bezig?? Talrijke aannemers  werken reeds veel efficiënter op hun werven met een mobiele grondrecyclage installatie van Naessens Hydraulics en hebben zo niet alleen hun concurrentionele positie versterkt maar tevens  de ecologische voetafdruk van elk van hun werven spectaculair verlaagt.

 

Recycleren van grond afkomstig van uitgravingen van parkings, rioleringen, wegen , verkavelingen enz..

In een enkele beweging zeven, doseren, mengen en kalibreren.
Van afval naar hoog kwalitatieve herbruikbare producten op iedere werf.

grondrecyclage

grondrecyclage

Bespaar aanzienlijk op Stortkosten……
…….  Transportkosten…..
…….. Arbeidslonen….. Slijtagekosten…….Brandstof…..Kalk…


Wat zijn de de grote voordelen van de grondrecyclage installatie van  Naessens Hydraulics?
Wij sommen de voordelen even op in willekeurige volgorde

1. lage transportkosten.
De ganse installatie kan worden getransporteerd met twee dieplader transporten.
2. snelle Opsteltijd.
Eens aangekomen op de werf is de installatie operationeel  binnen maximaal een uur.
3. zeer compacte opstelling.
Dankzij zwenkbare band voor de stockage van het gemengd product en de zwenkbare doseervijzel is de installatie zeer flexibel opstelbaar in verschild de posities alnaargelang de beschikbare ruimte op de werf.
4. stofvrije werking.
Dankzij uniek mengproces is de werking nagenoeg stofvrij.
5.  lage werkingskost.
Door de grote opslagcapaciteit onder de zwenkbare band wordt de installatie slechts door een enkele operator bedient.

6.  hoge productie capaciteit.
Dagproducties van 600 tot 1000 ton zijn perfect haalbaar.
7.  zeer eenvoudige bediening.
Geen complexe sturingen en ijkingen nodig
8.  altijd perfect gemengd kwalitatief eindproduct.
Door unieke mengprocedure een laag kalkverbruik.
9.  extreem lage slijtagekosten.

slijtagedelen ebben lange standtijd.

10. zeer mobiel op iedere werf dankzij rupsonderstel.

rupsonderstel met afstandsbediening is een standaarduitrusting.

 

 Werk slimmer en efficienter, contacteer ons en

vraag vrijblijvend meer inlichtingen

 

 

Oct 24

Verbetering en stabiliseren van klei- en leemgronden met kalkzijn reeds geruime tijd een volwaardig alternatief voor de klassieke ontgraving en de inzet van zand.

grondverbetering

grondstabilisatie

Door de stijgende zand- en grind prijzen en de  schaarser wordende afzetmogelijkheden naar stortplaatsen wordt steeds meer aandacht geschonken naar hergebruik en opwaardering van plastische- en slechtdragende gronden.

grondstabilisatie

grondstabilisatie

De voornaamste toepassingen van grondstabilisatie vinden we terug in de wegenbouw-  en grondwerken w.o.

– rioleringswerken

-verkavelingswerken

-industriële oppervlakken

-parkings

-ophogingen en aanvullingen enz.

De belangrijkste voordelen van onze grondverbeterings installaties zijn

-de hoge capaciteit

-zeer mobiel dankzij wiel- of rupsonderstel

-zeer korte opsteltijd

-operationeel in minder dan één uur na aankomst op de werf

-stofvrije werking

-perfecte menging dankzij uniek mengsysteem

-gemengd product is exact gekalibreerd 0-20 mm of 0-40 mm

-zeer lage operationele kosten

Het recycleren en hergebruiken van deze plastische gronden ter plaatse leveren voor de klant aanzienlijke besparingen op zoals

-afvoeren van slechte grond

-aankoop en aanvoeren van zand of andere gestabiliseerde mengsels

-stort-kosten

-al dan niet vervuilde grond

Wij hebben een zeer ruim aanbod van installaties zowel in vaste opstelling als mobiel, op rupsen- of banden-onderstel. De capaciteiten van de installaties beginnen van  30 ton/u tot 250 ton/u.

Voor de kalk of cement opslag zijn de mogelijkheden flexibel en talrijk al naar gelang de toepassingen en de wensen van de klant.

Contacteer ons voor alle gewenste inlichtingen, onze specialisten zijn U graag van dienst.

Copyright 2008-2011 Naessens hydraulics, Filip Naessens, All rights reserved.