Paste your Google Webmaster Tools verification code here
May 28

Verhuur van een kaakbreker voor het breken van bouw en sloopafval.

Een J40 kaakbreker.

Korte technische beschrijving van de machine en bedieningsinstructies

gewicht: 32 ton inclusief de magneet

afmetingen voor transport: 2500 mm breed

3150 mm hoog

13000 mm lang

motor: Caterpillar C6.6 met een motorvermogen van 168 Kw bij een toerental van 1900 rpm

breekkamer: 1050 x 600 mm

 

brekermond

mobiele breker

De opstelling van de kaakbreker is op maaiveld en altijd op verharde ondergrond. Door middel van vier hydraulische steunvoeten kan de machine horizontaal worden opgesteld zodat er altijd een optimale materiaalstroom wordt verkregen. De positie van de graafmachine voor het beladen van de breekmachine is altijd in lijn achter de opgave-bunker meestal boven op het te breken materiaal. op deze manier heeft de machinist het beste uitzicht op de werking van de breker, zowel de toevoer als de afvoer van het gebroken materiaal op de afvoerband. De bak op de graafmachine mag niet breder zijn dan 1000 mm om obstructies van te grote stukken tot een minimum te beperken.

Boven op de afvoerband van het gebroken materiaal is een zware magneet voorzien om all metaal te scheiden van het gebroken materiaal. Onder de uitval van de magneet kan een kleine container worden geplaatst om het afgescheiden metaal op te vangen. Belangrijk is dat deze container op minstens 500 mm afstand van de breker wordt opgesteld om beschadiging aan de machine te voorkomen.

Het te breken materiaal wordt altijd achteraan in de opvoerbunker geladen waarna deze het materiaal naar voor drijft door middel van een excentrische aandrijving over de grizzly waar het fijne materiaal wordt afgescheiden en via een zijtransportband naast de machine wordt gestockeerd. Ook is er de mogelijkheid om het voorafgezeefd materiaal via het omleggen van een wisselklep rechtstreeks onder het brekerhuis naar de hoofdafvoerband te sturen zodat dit bij het eindproduct wordt samengevoegd.

De korrelgrootte van het eindproduct wordt bepaalt door de uitvalopening tussen de breekkaken in het brekerhuis. Deze opening is traploos instelbaar van op het bedieningspaneel door middel van een hydraulische hendel. Indien men echter een perfect gekalibreerd product wenst dient men echter een zeefmachine na de mobiele breker op te stellen om de overmaat af te zeven. Deze wordt dan terug met het te breken materiaal vermengd.

 

Alle inlichtingen voor het huren van een mobiele breekinstallatie zonder operator of vele van onze andere machines zijn vrijblijvend te bekomen via  info@naessens-hydraulics.be

Tagged with:
Nov 11

Bien que dans de nombreux cas, les travaux de déconstruction sont exécutés de manière très sélective, il s’avère souvent en réalité que les débris pierreux contiennent une proportion trop importante de déchets résiduels en bois, plastique et autres types de déchets de construction.

Pour produire les concassés mixtes ou gravats supérieurs de très haute qualité, il convient sans conteste d’enlever ces substances.

concassés mixtes tamisés et épurés

concassés mixtes tamisés et épurés

Pour le séparateur aéraulique WS 1200, cela ne représente toutefois pas un problème. Le principe de fonctionnement d’un séparateur aéraulique – également nommé séparateur pneumatique, permet la séparation à l’aide d’un courant d’air. Un courant d’air bien orienté à
l’encontre de la fraction souillée entrante, favorise la séparation des fractions plus lourdes – dans ce cas-ci des pierres ou des concassés de béton – et des particules légères qui sont ensuite récupérées dans une benne amovible.

Afin d’aboutir à un bon résultat, il faut d’abord passer le flux à traiter au crible de manière à éliminer toutes les fractions fines. Cela est absolument indispensable pour éviter que les fractions fines ne soient entraînées par le flux d’air dans la fraction légère. L’objectif est d’obtenir la fraction de déchets la plus légère qui soit étant donné les coûts d’évacuation importants.
En conséquence, pour réaliser un tri aéraulique performant, il est absolument indispensable d‘alimenter la machine en matériau entrant ayant préalablement subi un criblage fin.

La séquence vidéo ci-dessous vous montre le nettoyage de concassés mixtes dans la fraction 0/80 déjà tamisés qui contiennent des déchets résiduels tels que les plastiques, le bois et autres fractions organiques.

séparateur aéraulique

séparateur aéraulique

Le mode de travail consiste à d’abord éliminer la terre du matériau, en l’occurrence les fractions
0/20 mm et les surclassés 60/plus.

La fraction intermédiaire 20/56 mm passe dans le séparateur aéraulique pour une séparation de
la fraction de déchets légère et des pierres.

Le résultat : une fraction de pierres 20/56 mm présentant une pureté de 100%.


Contactez-nous pour toute demande de renseignements sur la production de granulats de
qualité.

Copyright 2008-2011 Naessens hydraulics, Filip Naessens, All rights reserved.