Paste your Google Webmaster Tools verification code here
Nov 28

Het breken vaan betonpuin afkomstig van wegenbouw wordt in de meeste gevallen gedaan met een zogenaamde percussiebreker. Het opgave materiaal met een maatvorming van 0/800 mm, de grotere stukken worden verkleint met een graafmachine uitgerust met een crusher. Deze machines zijn altijd uitgerust met een onafhankelijke dubbeldek voorzeef met zijband voor het afscheiden van de 0/15mm fractie zogenaamd zeefzand. De slaglijsten gemonteerd op de rotor draaien aan circa 600t/min en projecteren het opgavemateriaal mee tegen de impactbars waar het materiaal bij wijze van impact wordt verkleint. Meestal en geintegreerde nazeef op de uitvoerband van de breker zeeft het gebroken betonpuin op maat en wordt de overmaat teruggebracht via een retourband. Het produceren van een 0/40mm eindproduct variert de capaciteit mestal tussen 150 a 200ton/uur.

kegelbreker

granulaten produceren met een kegelbreker

Voor het hergebruik van deze granulaten in de mengcentrales en om dus maximale waarde te creeren dienen deze te worden gescheiden in 3 fracties 0/6mm, 6/14mm en 14/22mm waarbij de twee laatste tons gewijs de meeste waarde vertegenwoordigen met name drie maal de zandwaarde.  

Wanneer het enkel gaat om het verkleinen of andergezegd kopotslaan van betonpuin is de percussiebreker zoals hier beschreven zeker de absolute winnaar. Van het zuiver en ongewapend betonpuin afkomstig van wegenbouw of afbraak is meestal geen overvloed vandaar dat het bij alle breekcentrales gratis wordt aangenomen.

Het breekproces van de percussiebreker of impactbreker heeft de eigenschap van een hoog percentage breekzand te produceren dit rechtstreeks door de door snelheid opgenomen kinetische energie en de daaropvolgende explosie van het puin op de regelbare impactbars.

Om maximale waarde te creeren van dit schaarse materiaal voor de mengcentrales is de opdracht duidelijk en dit is om zoveel  mogelijk granulaat 6/22mm te winnen in plaats van zand.

Om dit te realiseren is de combinatie van de kaakbreker en de conebreker de ideale oplossing. Het gedwomgen breekprincipe van deze machines produceert minstens 25% meer granulaat voor dezelfde job als met het impact-principe van de percussiebreker.

 

Met de kaakbreker wordt het betonpuin voorgebroken tot 0/120mm en doorgevoed naar de kegelbreker  Met de CSS  ingesteld op 17mm wordt er in een passage 0/35 mm geproduceert. De capaciteit in deze opstelling ligt tussen de 160 en 180 ton/uur. Na het uitzeven van de drie fracties resulteren we 65% van de 8/22mm fraktie, 20% van de 0/8mm frcktie en in deze settings een overkorrel 22/35mm percentge 15%.

Contacteer ons voor meer informatie. info@naessens-hydraulics.be

Aug 07

 

Het is weer zover Matexpo komt er terug aan. Net als bij vorige beurzen zullen wij aanwezig zijn in Hal 4 maar deze keer op stand 123. Iedereen is uiteraard van harte welkom en we staan ter beschikking voor alle gewenste vragen.

kegelbreker

cone breker

Op onze stand presenteren wij nieuwe 512 RET trommelzeef op rupsen. Als model situeren we deze machine tussen de 412RET en de zware versie 512RELHT. Deze nieuweling is uitgerust met een trommel van 4800 mm lang met een diameter van 1500 mm. Door een uniek 4×4 aandrijfsysteem van de trommel is een aandrijfketting overbodig waardoor geluid en slijtage tot een minimum worden herleid. De grotere trommel diameter laat ook een bredere opvoer-bunker toe waardoor deze machine ook uiterst geschikt is voor het afzeven van lichtere volumineuze materialen zoals restafval, compost, biobrandstof enz..  De zwenkbare band met afstandsbediening behoort ook bij deze machine tot de standaard uitrusting. Als optie zijn een kantelgrid en een afvoerband voor de overfractie beschikbaar.

 

cone breker

kegelbreker

Als tweede machine op onze stand  stellen wij onze C44 McCloskey conebreker voor. Deze machine met een eigengewicht van 48 ton is een secundaire breker en wordt vooral  ingezet in toepassingen voor het produceren van onder andere 0-20 mm beton granulaten.   Vaak is het produceren van deze fractie met de primaire brekers niet zo evident en is naargelang de drukweerstand van het te verwerken opgave materiaal de kostprijs per ton zeer hoog vanwege de extreme slijtage en lage productiecapaciteit. Door het inzetten van een secundaire breker kan men gemakkelijk de dagproductie verdubbelen en de slijtagekosten aanzienlijk verlagen. De geavanceerde Telsmith kegelbrekeris volledig hydraulisch aangedreven en standaard voorzien van een overlast vrijloop systeem, een anti spin en een metaaldedector. De load-sensing gestuurde opgavebunker zorgt voor een optimale vulling van de breekkamer waardoor er altijd een mooi korrelvormig granulaat wordt geproduceerd. De machine kan uitgerust worden met verschillende soorten slijter en al naar gelang het opgavemateriaal en het gewenst te produceren eindproduct. De C44 is ruim inzetbaar in verschillende toepassingen en materialen met diverse drukweerstanden zoals porfier, spoorweg-ballast, kalksteen, beton en talrijke andere hardgesteenten.

Uiteraard kan U terecht op onze stand voor alle informatie over ons volledig leveringsprogramma
Vraag naar onze volautomatische bouw en sloop sorteerlijnen,  grondrecyclage-installatie, wasinstallaties, mobiel breek- en zeefmachines.

Voor gratis toegangkaarten contacteer ons hier:

Wij zijn U graag van dienst
Graag tot zo

Nov 15

De conebreker of ook kegelbreker genoemd wordt vaak gebruikt als secondaire- of tertiaire breker voor het produceren van fijnere aggregaten of fracties in beton of andere allerhande abrasieve natuur materialen

Typerend voor de kegelbreker zijn de duurzaamheid en betrouwbaarheid,  zeer nauwkeurige instelling en zijn hoge capaciteit en kwaliteit van het eindproduct.

kegelbreker, conecrusher

kegelbreker, conecrusher

 

Voor de werking zie bovenstaande tekening :

De horizontale aandrijfas brengt via een kroon-tandwiel verbinding de verticale hub op een toerental van ca 600 t/min. Bij  vaste opstellingen is de aandrijving meestal electrisch door middel van electromotor, voor de mobiele toepassingen kan dit ook hydraulisch met een hydromotor.

De kegelas, op bovenstaande tekening in het groen, is via lagers en bussen los gelagerd in de hub. De boring in de hub is hellend excentrisch waardoor bij het draaien ervan de kegel een rolbeweging maakt in de bovenstaande cone.  Het is deze excentrische rolbeweging van de kegel in de cone dat instaat voor het breekproces van het  materiaal dat door het brekerhuis naar beneden stroomt.

De cone is gemonteerd in een draagframe (rood) welke door middel van schroefdraad in hoogte regelbaar is ten opzichte van de kegel. De positionering van de cone gebeurd via een hydromotor en is traploos instelbaar terwijl de machine loopt .  Deze instelling ook genaamd CSS bepaalt de korrel- grootte en  structuur van het geproduceerde eindproduct.  Eens de instelling is gebeurd wordt de schroefdraad ontlast en vastgehouden door  vier hydraulische klemcilinders.

Het ganse bovengedeelte, cone met regelgedeelte wordt op zijn plaats gehouden door middel van acht hydraulische trekcilinders. Het is pas bij overbelasting van de breker of bij het eventueel aanwezigheid van onbreekbare materialen binnenin het brekerhuis dat deze trekcilinders het boven frame  over een slag van ca 30 cm zullen loslaten en zo de machine te beveiligen tegen beschadiging.

De kegel- en conemantel (paars) zijn de hoofdslijtdelen en zijn gemakkelijk uitwisselbaar. Er is een grote keuze aan soorten mantels die in de machine kunnen worden gemoteerd en dit is rechtstreeks afhankelijk van het opgave materiaal en het gewenste eindproduct dat men wil produceren. Om een maximale standtijd van de slijtstukken en de slijtkosten zo laag mogelijk wil houden is het zeer belangrijk de juiste mantels in de machine te plaatsen.

Meer daarover zullen we in detail bekijken in een volgende post over de kegelbreker.

Voor meer informatie over kegelbrekers contacteer ons hier

Tagged with:
Oct 29

Liema Wegenbouw en betoncentrale te Tienen heeft zopas geinvesteerd in een nieuwe mobiele conebreker van het merk McCloskey. Dit zeer expansief en vooruitstrevende bedrijf beschikt reeds over een ruim machine park voor de recyclage waaronder een OM Apollo kaakbreker, een McCloskey S130 vlakdekzeef, een Portafill CT 2000 en een McCloskey 512 RET trommelzeef. Door de steeds grotere vraag naar kwalitatieve granulaten lag de keuze voor het  investeren in   een conebreker voor de hand.

McCloskey C44 conebreker

McCloskey C44 conebreker

Het breekprincipe van een conebreker is net zoals bij een kaakbreker een gecontroleerd breekproces, dit wil zeggen het breekproces wordt gecreerd door de excentrische rolbeweging van de kegel in de cone of ingeval van een kaakbreker de excentrische beweging van de mobiele kaak ten opzichte van de vaste kaak dat ervoor zorgt dat het materiaal door de naar keuze ingestelde uitvalopening onderaan de breker materiaal zal produceren op een gewenste korrelgrootte. In dit geval is het breekproces min of meer gecontroleerd daar het te breken materiaal allemaal door de vooraf ingestelde opening wordt gedreven.

Telsmith C44

Telsmith C44

 

 

 

 

 

 

Anders is dit bij een percussiebreker of een VSI breker waar men door middel van een rotor de nodige snelheid in het materiaal brengt zodat het door de impact met de slaglijsten en/of ander materiaal een breekprooces wordt gecreerd.Dit is eerder een ongecontroleerd breekproces waardoor het zandpercentage aanzienlijk hoger ligt dan bij een gecontroleerd breekproces.

McCloskey C44 hoofdband

McCloskey C44 hoofdband

Bij het recycleren van betonpuin zal men maximale waarde creeren door zo weinig mogelijk zandaandeel en zoveel mogelijk granulaat aandeel  te produceren. Dit laatste is immers in vele gevallen minstens drie keer meer waard dan het breekzand. Om deze doelstelling te bereiken is de combinatie van kaakbreker met conebreker het meest aangewezen en zal dankzij het gecontroleerd breekproces de slijtagelosten per geproduceerde ton een stuk lager zijn.

McCloskey C44 conebreker

McCloskey C44 conebreker

Voor verdere technische informatie contacteer ons

Tagged with:
Copyright 2008-2011 Naessens hydraulics, Filip Naessens, All rights reserved.