Paste your Google Webmaster Tools verification code here
Dec 20

Puingranulaten mogen geen elementen bevatten waarvan de aard,afmetingen, de vorm, en het gehalte het gebruik kunnen schaden; zoals kleiklonters, kool, ligniet, cokes, oplosbare of onoplosbare zouten, zwarte steenkool-houdende leisteen, vuurvaste steen enz.

Samenstelling gebroken betonpuin:

1. Gehalte aan gebroken betonpuin en gebroken natuurlijk steenachtig materiaal [m%] is meer dan 90%

2. Gehalte aan materiaal van het type metselwerkpuin
[m%] is minder dan 10%

3. Gehalte aan ander steenachtig materiaal [m%] minder dan 5%

4. Gehalte aan koolwaterstofmengsels [m%] is minder dan 5%

5. Gehalte aan niet-steenachtig materiaal [m%] is minder dan 1%

6. Gehalte aan organisch materiaal [m%] is minder dan 0,5%

betonpuin

samenstelling gebroken betonpuin

Samenstelling gebroken mengpuin:

1. Gehalte aan gebroken betonpuin en gebroken natuurlijk steenachtig materiaal [m%] is meer dan 40%

2. Gehalte aan materiaal van het type metselwerkpuin
[m%] meer dan 10%

3. Gehalte aan ander steenachtig materiaal [m%] minder dan 10%

4. Gehalte aan koolwaterstofmengsels [m%] is minder dan 5%

5. Gehalte aan niet-steenachtig materiaal [m%] is minder dan 1%

6. Gehalte aan organisch materiaal [m%] is minder dan 0,5%

Samenstelling gebroken asfaltpuin:

1. Gehalte aan gebroken betonpuin en gebroken natuurlijk steenachtig materiaal [m%] is minder dan 30%

2. Gehalte aan materiaal van het type metselwerkpuin
[m%] geen

3. Gehalte aan ander steenachtig materiaal [m%] geen

4. Gehalte aan koolwaterstofmengsels [m%] is meer dan 70%

5. Gehalte aan niet-steenachtig materiaal [m%] is minder dan 1%

6. Gehalte aan organisch materiaal [m%] is minder dan 0,5%

Samenstelling gebroken beton en asfaltpuin:

1. Gehalte aan gebroken betonpuin en gebroken natuurlijk steenachtig materiaal [m%] is meer dan 55%

2. Gehalte aan materiaal van het type metselwerkpuin
[m%] is minder dan 10%

3. Gehalte aan ander steenachtig materiaal [m%] is minder dan 5%

4. Gehalte aan koolwaterstofmengsels [m%] is minder dan 30%

5. Gehalte aan niet-steenachtig materiaal [m%] is minder dan 0,5%

6. Gehalte aan organisch materiaal [m%] is minder dan 0,5%

gebroken mengpuin

mengpuin

 

 

Tagged with:
Nov 11


Puingranulaten ook als recyclage-granulaten gekend, worden veel gebruikt voor infrastructuurwerken en in de wegenbouw en . Het is ook deze afvalstof die binnen de Europese richtlijn afvalstoffen in aanmerking zal komen om een productstatus te krijgen. 
De granulaten uit recyclage zijn een goed alternatief voor primaire granulaten, zowel in ongebonden als gebonden toepassingen. Ook zeefzand van sortering en breken én breek- zand wordt veel gebruikt. Het gebruik van recyclinggranulaten en zand als secundaire grondstof met toepassing als vormgegeven of niet-vormgegeven bouwstof wordt in Vlaanderen gereglementeerd door de VLAREA. Hierin vindt men de normen voor afscheiding van metalen en samenstelling van het puin of zand. In Wallonië is er op milieuhygiënisch vlak geen vergelijkbaar kader ter beschikking. Voor de bouwtechnische samenstelling wordt zowel in Vlaanderen als Wallonië verwezen naar PTV 406 (Technische voorschriften Puingranulaten). Alle granulaten die worden geproduceerd in Europa moeten een verplicht CE merk hebben.

mengpuin

hergebruik mengpuingranulaten

De stand van de techniek voor de wegenbouw betreffende het gebruik van puingranulaten in Vlaanderen wordt sterk gestuurd door de opname van de toepassing in het Standaard Bestek (SB) 250. Voor de Waalse regio wordt het lastenboek RW99 gebruikt. Recyclagegranulaten van beton, mengpuin en in veel mindere mate metselwerk, worden veelvuldig toegepast als ongebonden funderingsmateriaal. Het gebruik van deze granulaten in gebonden toestand zoals mager beton, … vindt stelselmatig meer en meer toepassing. Alle zandachtige fracties kunnen gebruikt worden in zandcement. Voor de toepassing van granulaten in beton is er de norm EN12620 en daarnaast ook het technische reglement TRA 550 voor stort-klaar beton met recycling betonpuin.

www.naessens-hydraulics.be

Tagged with:
Copyright 2008-2011 Naessens hydraulics, Filip Naessens, All rights reserved.