Paste your Google Webmaster Tools verification code here
Mar 31

een mobiele grondwasinstallatie

 

 

De M2500 is een revolutie in de mobiele wasinstallaties welke opgave, zeven, wassen en stockeren  combineert op een compact chassis waardoor vier zand en aggregaat producten  geproduceerd kunnen worden volgens uw wensen.

Om de hoogste capaciteit en efficiëntie te bereiken werd In de installatie de meest recente “Evowash” zand-wastechnologie geïntegreerd.

de Evowash heeft een wereldwijde reputatie opgebouwd als meest efficiënte scheidingsinstallatie waarbij voor slib snijpunten van 40 micron en lager kunnen worden bereikt en waarbij de gewassen zandfractie de installatie verlaat met een vochtigheidsgraad van maximum 12%. Daardoor zijn de traditionele systemen met een bak-wiel of zandschroeven ver overtroffen. Naast het produceren van hoogwaardig zandproducten voor veel toepassingen in de bouwindustrie kunnen zelfs diverse speciale zandsoorten zoals Silica, golf- en filterzand worden geproduceerd voor gebruik in onder andere waterzuiveringsinstallaties.

watertank

watertank

De M2500 is gemakkelijk uitbreidbaarheid met een gesloten waterzuiverings kringloop waardoor 90 % van het waswater gerecycleerd word waardoor er flink bespaart kan worden op vers toegevoegd water.

De afgescheiden slib fractie kan worden afgepompt naar een bezinkbekken om verder te ontwateren of deze kan worden nabehandeld met een filterpers.

Dergelijke installaties vinden ruime toepassingen niet allen in de zand en steen groeven maar zeer zeker in de recyclage industrie in diverse materialen zoals zand en granulaten, gebroken beton, breekzand, bouw en sloop afval, ijzerertsen en andere miniralen.

De verwerkingscapaciteiten tussen 100 en 150 ton/uur voor grond met stenen worden met de standaardinstallatie gemakkelijk behaald en variëren al naargelang het percentage af gescheiden leem/kleifractie.

 

Dankzij het modulair bouwsysteem met geïntegreerde schakelkasten is de ganse installatie relatief snel opgebouwd waardoor een snellere opstart kan worden gegarandeerd.

 

Voor alle gewenste informatie contacteer ons hier

Tagged with:
Mar 05
mobiele wasinstallatie

mobiele wasinstallatie

Vanaf heden is onze firma Naessens Hydraulics officieel importeur voor de BeNeLux van de CDE vaste en mobiele wasinstallaties. Deze Noord Ierse fabrikant heeft sinds decennia een wereldwijde leidende reputatie opgebouwd in dit toch wel heel specifiek marktsegment. Samen zullen wij onze ervaringen bundelen om zo oplossingen te bieden  in elk toepassingsgebied met als doelstelling telkens weer de verwachting van  onze klanten te overtreffen.

De toepassingen van wasinstallaties zijn ruim waaronder

– de zand en granulaatproductie

– steengroeven

– gebroken beton en mengpuin

– bouw- en sloopafval

– veegslip

– baggerslip

– grondsanering

– ijzerertsen

– minirale ertsen

– chrome, bauxite e.a.

Voor de meeste toepassingen zullen we later terugkomen maar laten we nu wat meer in detail gaan betreft een mobiele installatie voor het wassen van grond 0 -120 mm afkomstig van bouw en sloopafval

opgavemateriaal B&S afval

opgavemateriaal B&S afval

De samenstelling van het opgavemateriaal bestaat hoofdzakelijk uit zand, leem, klei,stenen, houtresten, plastiek, textielresten, metaal, piepschuim en ander organisch materiaal.

De opgavecapaciteit voor de kleinste installatie ligt rond de 100 ton/uur. Uniek aan de installatie is dat deze werkt met een gesloten watersysteem welke voor 90% het water recycleert en hergebruikt. De resterende 10% gaat deelsgewijs naar het gewassen zand, granulaat en het afgescheiden slip. Om dit resultaat te bekomen is de installatie spatvrij gemaakt en worden alle fracties ontwatert alvorens ze via transportbanden te stockeren.

gewassen zand

gewassen zand

De geproduceerde fracties zijn dus:

–       metaal

–       gewassen zand 0 – 5 mm van 12% vochtigheid

–       steenfractie: 60 – 120 mm

–       steen fractie: 5 – 20 mm

–       steenfractie: 20 – 60 mm

gewassen steenfractie 20 - 40 mm

gewassen steenfractie 20 – 40 mm

De rest fracties zijn slip 50 % vochtigheid en afgescheiden lichte drijvende fracties zoals hout, plastiek, polystreen e.a…

Het resultaat zijn hoogwaardige granlaat en zand fracties welke kunnen verwerkt worden in verschillende betontoepassingen en een kleine restfractie welke dient te worden afgevoerd of verder verwerkt wordt.

gewassen steenfractie 5 - 20 mm

gewassen steenfractie 5 – 20 mm


Aarzel vooral niet om contact met ons op te nemen voor de verschillende oplossingen voor uw recyclageprobleem.

Copyright 2008-2011 Naessens hydraulics, Filip Naessens, All rights reserved.